Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Toruniu
Stowarzyszenie Geodetów
Polskich
Oddział w Toruniu

ul.Piernikarska 4-6
87-100 Toruń

Konto bankowe:
PKO BP S.A. Oddział I
Nr 2910 2050 11 0000 9402 00 13 2373

11.03.2013r.
Spotkanie Zarządu - robocze (NOT ul. Piernikarska)
Uczestniczący:B.Cieszyński, G.W.Łuczka, Z.Refliński, P.Rygielski, J.Kużmiński, E.Zagrodzki, Ł.Makowska
Organizacja Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo - Wyborczego Oddziału Toruńskiego SGP (19.03.2013)

11.02.2013r.
Spotkanie Prezydium - robocze (NOT ul. Piernikarska)
Uczestniczący:B. Cieszyński, G.W.Łuczka
Ustalenia doytyczące Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo - Wyborczego Oddziału Toruńskiego SGP (19.03.2013)

14.01.2013r.
Spotkanie Prezydium - robocze (NOT ul. Piernikarska)
Uczestniczący:B. Cieszyński, Z. Refliński, G.W.Łuczka, P.Rygielski, Ł.Makowska, M.Mindak
Bieżące sprawy Oddziału, podsumowanie roku 2012, przygotowanie do Walnego Zgromadzenia Oddziału

2012 ↓ --------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.12.2012r.
SPOTKANIE OPŁATKOWE 2012
Uczestniczący: ponad 40 osobowa grupa toruńskich geodetów i 10 rzeczoznawców majątkowych
Spotkanie Opłatkowe zorganizowane przez SGP w Toruniu - Restauracja RÓŻA WIATRÓW plac Św. Katarzyny
CZYTAJ DALEJ... >>>

10.12.2012r.
Spotkanie Prezydium - robocze (NOT ul. Piernikarska)
Uczestniczący:B. Cieszyński, Z. Refliński, G.W.Łuczka
Bieżące sprawy Oddziału, organizacja spotkania opłatkowego

01.12.2012r.
TABLICA NA BUDYNKU BYŁEGO TECHNIKUM GEODEZYJNEGO W BYDGOSZCZY
Uczestniczący: m.in.- ok.10 geodetów z Torunia
Grupa geodetów - członków SGP w Toruniu wzięła udział w uroczystości, przygotowanej przez SGP w Bydgoszczy, upamiętniającej nieistniejące już Technikum Geodezyjne ...
CZYTAJ DALEJ... >>>

07.11.2012r.
TORUŃSKIE ZADUSZKI GEODEZYJNE
Uczestniczący: ok.40 geodetów
Kolejne już "Toruńskie Zaduszki Geodezyjne", obchodzone w oktawie święta - wszystkich zmarłych wiernych, czyli Dnia Zadusznego
CZYTAJ DALEJ... >>>

05.11.2012r.
Spotkanie Prezydium - robocze (NOT ul. Piernikarska)
Uczestniczący:B. Cieszyński, Z. Refliński, Ł. Makowska, G.W.Łuczka, P.Rygielski, E.Zagrodzki
Bieżące sprawy Oddziału, organizacja spotkania zaduszkowego

25-26.10.2012r.
OLIMPIADA WIEDZY GEODEZYJNEJ I KARTORGRAFICZNEJ - XXXV edycja - etap szkolny w Toruniu
Uczestniczący: Bolesław Cieszyński, Hanna Bednarek, Jacek Sztankowski - 18 uczniów
Zarząd Główny Storzyszenia Geodetów Polskich we współpracy z Krajową Komisją Edukacji Narodowej, organizuje Olimpiadę Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. Rozpoczęły się działania na etapie szkolnym. Dyrekcje szkół geodezyjnych oraz Zarządy Oddziałów Terenowych SGP przeprowadzają I etap zadań olimpijskich.
CZYTAJ DALEJ... >>>

22.10.2012r.
Spotkanie Prezydium - robocze (NOT ul. Piernikarska)
Uczestniczący:B. Cieszyński, G.W.Łuczka, B.Helwich
Bieżące sprawy Oddziału

20.09.2012r.
WYKŁAD O GAZIE ŁUPKOWYM
Uczestniczący: geodeci i inni członkowie NOT
Zarząd Oddziału Toruńskiego SGP we współpracy Z Federacją Stowarzyszeń NOT w Toruniu był organizatorem ciekawego wykładu, geologa specjalisty i znawcy gazu łupkowego: doktora Mariana Kiełta.
CZYTAJ DALEJ... >>>

20.09.2012r.
Spotkanie Prezydium - robocze (NOT ul. Piernikarska)
Uczestniczący:B. Cieszyński, Z. Refliński, Ł. Makowska, G.W.Łuczka, P.Rygielski
Wręczenie Złotej Odznaki SGP pp. Cieszyński i Witul

01.09.2012r.
Rejs statkiem po wodzie i ... trawie "W KRAINIE KANAŁU ELBLĄSKIEGO"
Uczestniczący: 45 osób
Pierwszego dnia miesiąca września 2012r, 45 osobowa grupa geodetów z Torunia uczestniczyła w rejsie zorganizowanym przez SGP O/Toruń, po najpiękniejszej drodze wodnej Europy - unikalnym Kanale Elbląskim.
CZYTAJ DALEJ... >>>

29.06.2012r.
Wręczenie nagród laureatom "Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej" - XXXIV edycja
Uczestniczący: Bolesław Cieszyński
SGP O/Toruń przyjął patronat nad tegoroczną edycją "Konkursu Wiedzy Geodezyjnej" na poziomie szkolnym, w Zespole Szkół Technicznych w Toruniu, przy ul. Legionów 19 / 25 w klasach geodezyjnych. Uczniowie zmagali się jesienią i wiosną, wręczenie nagród najlepszym, ufundowanych przez nasz Oddział, nastąpiło podczas zakończenia roku szkolnego 2011/2012.
CZYTAJ DALEJ... >>>

21.06.2012r.
Wykład mgr inż. Benedykta Kubackiego, ENERGOPROJEKT Poznań - siedziba FS NOT
Uczestniczący: B.Cieszyński, G.W.Łuczka
Tematy:"Zapora trzech przełomów - Chiny - największa zapora i elektrownia wodna"

20.06.2012r.
Zebranie Zarządu Głównego SGP - Warszawa
Uczestniczący: Bolesław Cieszyński
CZYTAJ DALEJ... >>>

01-03.06.2012r.
XIV Regionalny Zjazd Geodetów Pomorz i Kujaw
Uczestniczący: 80 osób
CZYTAJ DALEJ... >>>

30.05.2012r.
Spotkanie Prezydium - robocze (BP PSL ul. Kościuszki)
Uczestniczący: B.Cieszyński, Z.Refliński, G.W.Łuczka, P.Rygielski, L.Makowska
Tematy: Sprawy bieżące, organizacja Zjazdu Geodetów

09.05.2012r.
Spotkanie Prezydium - robocze (BP PSL ul. Kościuszki)
Uczestniczący: B.Cieszyński, G.W.Łuczka, Z.Refliński, L.Makowska
Tematy: Sprawy bieżące, organizacja Zjazdu Geodetów

29.04-01.05.2012r.
Wycieczka Karpacz-Czechy
Uczestniczący: 42 osoby
CZYTAJ DALEJ... >>>

29.03.2012r.
Spotkanie Prezydium - robocze (BP PSL ul. Kościuszki)
Uczestniczący: B.Cieszyński, G.W.Łuczka, P.Rygielski, L.Makowska
Tematy: Sprawy bieżące, organizacja wycieczki, organizacja Zjazdu Geodetów

12.03.2012r.
Spotkanie Prezydium - robocze (BP PSL ul. Kościuszki)
Uczestniczący: B.Cieszyński, G.W.Łuczka, P.Rygielski, L.Makowska
Tematy: Sprawy bieżące, organizacja Zjazdu Geodetów

18.02.2012r.
Sympozjum szkoleniowe nt. "Nowe standardy Geodezyjne"
Uczestniczący: 74 osoby - zaświadczenia
Siedziba Wojewódzkiego Zrzeszenia KR w Toruniu ul. Kościuszki
CZYTAJ DALEJ... >>>

16.02.2012r.
Wykład prof.Mikulskiego, historyka z UMK - siedziba FS NOT
Uczestniczący: B.Cieszyński, G.W.Łuczka
Tematy:"Rodowód Mikołaja Kopernika"

04.02.2012r.
Spotkanie wyjazdowe w Bobrowie
Uczestniczący: B.Cieszyński, G.W.Łuczka, P.Rygielski, L.Makowska,
Firma Cateringowa z Bobrowa
Tematy:Omówienie spraw związanych z organizacją i obsługą Zjazdu Geodetów w Wądzynie

02.02.2012r.
Spotkanie Rady Toruńskiej FSNT z Marszałkiem Województwa Piotrem Całbeckim
Uczestniczący: Bolesław. Cieszyński, Grzegorz W. Łuczka
Siedziba Federacji Stowarzyszeń NOT w Toruniu ul. Piernikarska 4-6
CZYTAJ DALEJ... >>>

25.01.2012r.
Spotkanie Prezydium - robocze (ZST ul. Legionów)
Uczestniczący: B.Cieszyński, G.W.Łuczka, P.Rygielski, Z.Refliński, L.Makowska, H.Bednarek,
J.Kalinowski, Z.Pabiś, M.Mindak
Tematy: W związku z pracami organizacyjnymi dotyczącymi powołania Izby Muzealnej Sprzętu Geodezyjnego im. Andrzeja Bednarka dokonano wstępnego oglądu miejsca przeznaczonego na jej lokalizację oraz wybrano Komitet z przewodniczącym Z.Pabisiem.
Sprawy związane z organizacją wycieczki do Karpacza przedstawił M.Mindak.
Organizacja Zjazdu Geodetów - dalsze ustalenia.
Podtrzymanie decyzji o organizacji szkolenia-seminarium ze Standardów Geodezyjnych

14.01.2012r.
Rekonesans związany z organizacją Zjazdu Geodetów WKP
Uczestniczący: B.Cieszyński, G.W.Łuczka, Z.Refliński, L.Makowska, A.Kalisz
Wyjazd do Wądzynia, Ośrodka wypoczynkowego GT.
Spotkanie z kierownikiem Ośrodka R.Fernikiem. Wstępne ustalenia organizacyjne związane ze Zjazdem Geodetów.
CZYTAJ DALEJ... >>>

11.01.2012r.
Spotkanie Prezydium - robocze
Uczestniczący: B.Cieszyński, G.W.Łuczka, P.Rygielski
Tematy: Sprawy bieżące, organizacja Zjazdu Geodetów

2011 ↓ --------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.12.2011r.
SPOTKANIE OPŁATKOWE 2011
17 grudnia 2011r. toruńscy geodeci spotkali na corocznym "Spotkaniu Opłatkowym".
Około 40 osób w tę przeświąteczną sobotę, zanim nadejdzie czas rodzinnego świętowania, przybyło na spotkanie, aby również w zawodowym gronie koleżanek i kolegów goedetów przeżyć ten szczególny świąteczny nastrój.
CZYTAJ DALEJ... >>>

15.12.2011r.
Spotkanie Prezydium - robocze
Uczestniczący: B.Cieszyński, G.W.Łuczka, P.Rygielski
Tematy: Sprawy bieżące

25.11.2011r.
Spoktanie Zarządu z posłem Sosnowskim w Urzędzie Marszałkowskim
Uczestniczący: B.Cieszyński, G.W.Łuczka, Ł.Makowska, P.Rygielski
Tematy: Protest w związku z wstrzymaniem egzaminu na uprawnienia geodezyjne przez MSWiA

08.11.2011r.
Toruńskie Zaduszki Geodezyjne 2011
Po raz drugi Zarząd SGP O/Toruń zaprosił geodetów do wspólnego uczczenia pamięci o zmarłych kolegach, organizując dnia 8 listopada 2011r. Zaduszki Geodezyjne. Najważniejszym punktem była msza św. za zmarłych geodetów z Ziemi Toruńskiej w kościele p/w Opatrzności Bożej na Rudaku - sprawowana przez ks. Józefa Kwapiszewskiego.
Msza św. rozpoczęła się od wyczytania zmarłych geodetów z imienia i nazwiska, w formie "apelu zmarłych", w intencji których msza była odprawiana.
CZYTAJ DALEJ... >>>

06.10.2011r.
Spoktanie robocze Zarządu
Uczestniczący: B.Cieszyński, G.W.Łuczka, Ł.Makowska, P.Rygielski, Z.Refliński, H.Bednarek
Tematy: Sprawy bieżące, przygotowania organizacyjne dotyczące kursu przygotowawczego na uprawnienia

02.09.2011r.
Spoktanie informacyjne - kurs na uprawnienia zawodowe
Uczestniczący: B.Cieszyński, G.W.Łuczka, Ł.Makowska, P.Rygielski
Tematy: Sprawy bieżące, przygotowania organizacyjne dotyczące kursu przygotowawczego na uprawnienia

29.08.2011r.
Spoktanie robocze Prezydium Oddziału
Uczestniczący: B.Cieszyński, G.W.Łuczka, Ł.Makowska, P.Rygielski
Tematy: Sprawy bieżące, przygotowania organizacyjne dotyczące kursu przygotowawczego na uprawnienia

21.08.2011r.
Loty widokowe nad Toruniem
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Oddział Toruński SGP zorganizował w dniu 21 sierpnia spotkanie plenerowe na lotnisku Aeroklubu Toruńskiego pn. "Loty widokowe nad Toruniem". Przy pięknej, słonecznej pogodzie na lotnisko przybyło około 30 osób, reprezentantów środowisk geodezyjnych z Bydgoszczy i Torunia wraz z rodzinami. Do dyspozycji chętnych podziwiania naszego miasta z wysokości około 300 m podstawiono dwa małe, trzy miejscowe samoloty wielozadaniowe typu Wilga i Morane.
CZYTAJ DALEJ... >>>

27.06.2011r.
Spoktanie robocze Prezydium Oddziału
Uczestniczący: B.Cieszyński, G.W.Łuczka, P.Rygielski
Tematy: Sprawy bieżące, uprawnienia, uchwały, bankowe

10-12.06.2011r.
Zjazd Geodetów Pomorza i Kujaw - Kręgiel 2011
W dniach od 10 do 12 czerwca, duża grupa naszych członków brała udział w Zjeździe Geodetów.
Tegoroczny zjazd zorganizowali geodeci bydgoscy w ośrodku wypoczynkowym Kręgiel nad Zalewem Koronowskim.
Dobra organizacja i sprzyjające warunki pogodowe pozwoliły geodetom wspaniale spędzić czas zjazdu.
Świetną atmosferę spotkania tworzyli, zarówno zacni goście, uczestnicy jak i organizatorzy.
Były oficjalne wystapienia, wykłady, zawody sportowe i geodezyjne, zabawa, ognisko, gitary i śpiew, wycieczka historyczna.
CZYTAJ DALEJ... >>>

16.05.2011r.
Spoktanie robocze Prezydium Oddziału
Uczestniczący: B.Cieszyński, Z.Refliński, G.W.Łuczka, P.Rygielski
Tematy: Sprawy bieżące, plan pracy, organizacja spotkań geodetów toruńskich

20.04.2011r.
Spotkanie z Radą Toruńskiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
Zarząd SGP O/Toruń, dnia 20 kwietnia 2011r, wziął udział w spotkaniu zwołanym z inicjatywy Zarządu FSNT NOT w Toruniu. Wspólne posiedzenie miało miejsce w siedzibie toruńskiego NOt przy ulicy Piernikarskiej.
Obecni z ramienia NOT :prezes FSNT NOT Andrzej Krawulski, dyrektor Paweł Piotrowiak
z SGP: Prezesi - B.Cieszyński i Z.Refliński, Członkowie Zarządu - G.Łuczka, P.Rygielski, Ł.Makowska.
Celem spotkania było omówienie następujących zagadnień:
1. Nowa siedziba NOT w Toruniu - historia budowy, teraźniejszość i zamierzenia na przyszłość.
2. Zasady korzystania z lokum NOT-u przy ul.Piernikarskiej przez nasz oddział SGP.
3. Koncepcje wspólnego działania na rzecz miasta Torunia.
4. Plany na przyszłość, w tym propozycje zorganizowania paneli dyskusyjno-pokazowych.
CZYTAJ DALEJ... >>>

04.04.2011r.
WSPÓLNE ZEBRANIE GEODETÓW TORUNIA I BYDGOSZCZY
Na zaproszenie Zarządu O/Bydgoszcz, członkowie Zarządu O/Toruń dnia 4 kwietnia 2011r.wzięli udział we wspólnym obradowaniu Zarządów obu oddziałów. Do Bydgoszczy pojechały następujące osoby: B.Cieszyński, Z.Refliński, L.Witul, Ł.Makowska.
Porządek spotkania obejmował przedstawienie i dyskusję nad tematami:
1. XXII Regionalny Zjazd Geodetów Pomorza i Kujaw - 2011r.
2. Relacja z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich
3. Obszary wspólnego działania oddziałów SGP Torunia i Bydgoszczy
4. Ogólny zarys planów na przyszłość, w tym propozycje imprez i uroczystości.
CZYTAJ DALEJ... >>>

28.03.2011r.
Spoktanie robocze Prezydium Oddziału
Uczestniczący: B.Cieszyński, Z.Refliński, G.W.Łuczka, P.Rygielski, Ł.Makowska, L.Witul, H.Bednarek
Tematy: Sprawy bieżące, plan stworzenia "muzealnej izby starego sprzętu geodezyjnego

14.02.2011r.
Spoktanie robocze Prezydium Oddziału
Uczestniczący: B.Cieszyński, G.W.Łuczka, P.Rygielski, Ł.Makowska, B.Helwich-Lisowska
Tematy: Sprawy bieżące, plan pracy,

05.02.2011r.
Modernizacja strony internetowej SGP
W Warszawskim Domu Technika NOT przy ul. Czackiego, w dniu 5 lutego 2011r.odbyło się spotkanie osób odpowiedzialnych w Oddziałach za prowadzenie strony internetowej za pośrednictwem Zarządu Głównego SGP. Podczas spotkania zaprezentowano i omówiono strukturę zmodernizowanej strony internetowej SGP oraz przeprowadzono krótkie szkolenie dla moderatorów oddziałowych. Z oddziału toruńskiego w spotkaniu brała udział Ł.Makowska.
CZYTAJ DALEJ... >>>

14.01.2011r.
Spoktanie robocze Prezydium Oddziału
Uczestniczący: B.Cieszyński, Z.Refliński, G.W.Łuczka, P.Rygielski, E.Zagrodzki, Ł.Makowska, J.Sztankowski
Tematy: Sprawy bieżące. Podjęto 7 uchwał jednogłośnie.

05.01.2011r.
Spoktanie robocze Prezydium Oddziału
Uczestniczący: B.Cieszyński, G.W.Łuczka, P.Rygielski
Tematy: Podsumowanie organizacji spotkania opłatkowego. Sładki członkowskie.

2010 ↓ --------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.12.2010r.
SPOTKANIE OPŁATKOWE Oddziału
Uczestniczący: ok. 50 geodetów
CZYTAJ DALEJ... >>>

13.12.2010r.
Spoktanie robocze Prezydium Oddziału
Uczestniczący: B.Cieszyński, G.W.Łuczka, Z.Refliński, P.Rygielski
Tematy: Omówienie szczegółów spotkania opłatkowego

06.12.2010r.
Spoktanie robocze Prezydium Oddziału
Uczestniczący: B.Cieszyński, G.W.Łuczka, Z.Refliński, P.Rygielski, L.Witul
Tematy: Omówienie szczegółów spotkania opłatkowego

30.11.2010r.
Spoktanie robocze Prezydium Oddziału
Uczestniczący: B.Cieszyński, G.W.Łuczka, Z.Refliński, P.Rygielski
Tematy: Omówienie szczegółów spotkania opłatkowego

08.11.2010r.
Spoktanie robocze Prezydium Oddziału
Uczestniczący: B.Cieszyński, G.W.Łuczka, Z.Refliński, P.Rygielski
Tematy: Organizacja spotkania opłatkowego

03.11.2010r.
Spoktanie statutowe Prezydium Oddziału
Uczestniczący: B.Cieszyński, G.W.Łuczka, Z.Refliński, Ł.Makowska
Tematy: Organizacja spotkania opłatkowego

04.10.2010r.
Spoktanie statutowe Zarządu Oddziału
Uczestniczący: B.Cieszyński, G.W.Łuczka, P.Rygielski, Z.Refliński, J.Sztankowski, L.Witul, Ł.Makowska, E.Zagrodzki b.Helwich-Lisecka
Tematy: Sprawy organizacyjne Oddziału, sprawozdanie z Krajowego Zjazdu Delegatów SGP

21-22.05.2010r.
XXXVII Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Krakowie
Delegaci z O/Toruń: B.Cieszyński, L.Witul
Tematy: Delegaci wybrali nowe władze Stowarzyszenia na kadencję 2010-2013. Na Prezesa Stowarzyszenia delegaci wybrali Kolegę Stanisława Cegielskiego.
Zjazd przyjął również uchwały i wnioski ustalajace kierunki działania Stowarzyszenia Geodetów Polskich na kadencję 2010-2013

10.05.2010r.
Spoktanie statutowe Prezydium Oddziału
Uczestniczący: B.Cieszyński, G.W.Łuczka, P.Rygielski, Z.Refliński, J.Sztankowski
Tematy: Sprawy organizacyjne Oddziału

20.04.2010r.
Spoktanie statutowe Prezydium Oddziału
Uczestniczący: B.Cieszyński, G.W.Łuczka, L.Witul, J.Sztankowski
Tematy: Sprawy organizacyjne Oddziału

16.04.2010r.
Msza św. w intencji zmarłych geodetów.
Uczestniczący: Członkowie SGP - ok.15 osób
Ogłoszenie:" Zarząd Oddziału SGP w Toruniu informuje, że w związku z przypadającą pierwszą rocznicą śmierci naszych Drogich Kolegów i Przyjaciół:
Śp. Andrzeja Skarbińskiego, Aleksandra Dubowika, Ryszarda Zantorskiego
odprawiona zostanie msza św. w Ich intencji oraz intencji wszystkich geodetów zmarłych w ostatnim dziesięcioleciu.
Msza św. odbędzie się w kościele parafii p/w Matki Bożej Królowej Polski (Rubinkowo I - ul. Rydygiera) w dniu 16 kwietnia 2010r. o godz. 18;00"

07.04.2010r.
Posiedzenie Prezydium i Zarządu SGP O/Toruń.
Uczestniczący: B.Cieszyński, G.W.Łuczka, J.Sztankowski, B.Helwich-Lisewska, A.Krokos, J.Kuźmiński, Ł.Makowska, Z.Refliński, P.Rygielski, E.Zagrodzki
Tematy:sprawy organizacyjne, dokumentacja poprzedniej kadencji, sprawy członkowstwa i składek, zarys planu pracy na najbliższy czas.

29.03.2010r.
Walne Zebranie

Sprawozdanie Zarzadu podsumowujące pracę w całej dobiegającej końca kadencji, udzielenie absolutorium.
Wybór nowego Zrządu SGP O/Toruń w składzie:


Copyright by SGP O/Toruń © 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.