Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Toruniu
Stowarzyszenie Geodetów
Polskich
Oddział w Toruniu

ul.Piernikarska 4-6
87-100 Toruń

Konto bankowe:
PKO BP S.A. Oddział I
Nr 2910 2050 11 0000 9402 00 13 2373

SPOTKANIE OPŁATKOWE 2012
u geodetów w Toruniu dnia 19 grudnia 2012 roku

19 grudnia 2012r. toruńscy geodeci i rzeczoznawcy majątkowi spotkali się na corocznym "Spotkaniu Opłatkowym".

W przedswiątecznym czasie, w zawodowym gronie koleżanek i kolegów, w "zawodowej rodzinie" - jak ktoś celnie określił, ponad 40 osobowa grupa toruńskich geodetów i 10 rzeczoznawców majątkowych miała okazję do wspólnego spędzenia czasu w świątecznym już nastroju.

W uroczystości wzięli udział zacni goście:
Prezes Toruńskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych - Barbara Kowalska
Koordynator Depart. Skarbu Państwa i Nieruchomości Delegatury UW w Toruniu - Kazimierz Sobiesiak
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - Robert Cieszyński
Członek Zarządu Oddziału SGP w Bydgoszczy - Bronisław Węglarz
Geodeta Powiatowy w Golubiu-Dobrzyniu - Jan Kuźmiński
Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału Geodezji we Włocławku - Urszula Runowska
Oczywiście, jak przystało na okoliczność spotkania, nie zawiódł opiekun duchowy toruńskiej braci geodezyjnej - ks. Proboszcz Józef Kwapiszewski

Szacowni goście w serdecznych słowach powitali zebranych i złożyli życzenia.

Spotkanie przebiegło w radosnej i podniosłej atmosferze. Zabiegani na co dzień geodeci i rzeczoznawcy, przystanęli na chwilę, zadumali się i ucieszyli wzajemną obecnością w tym wyjątkowym czasie.

Wzajemnym życzeniom świątecznym i noworocznym nie było końca, każdy każdego obdzielał dobrym, życzliwym słowem. Uczestnicy spotkania podkreślali też, że doskonałym pomysłem było wspólne, geodetów i rzeczoznawców majątkowych świętowanie, pomysł integrujący nasze, pokrewne przecież zawody z pewnością warty jest kontynuowania.

Wspólne śpiewanie kolęd ułatwił uczestnikom spotkania zespół wokalno-instrumentalny i oczywiście przygotowane przez kol. Zbigniewa Reflińskiego wydruki tekstów. Cudne, polskie kolędy i możliwość ich wspólnego śpiewu przy świątecznym stole, zrozumie tylko ten który sam kolędował.

Całość świątecznego spotkania opleciona była wokół, BożoNarodzeniowego przesłania religijno-poetyckiego, właściwej istoty i celu spotkania, przygotowanego bardzo starannie przez kol. Annę Gabor na tę okoliczność:

Spotkanie Opłatkowe
u geodetów w Toruniu dnia 19 grudnia 2012 roku

(opracowanie: Anna Gabor)

I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:
«Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania».
Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie:
«Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił.»
(Łk 2, 13- 15)

Święty Łukasz opisuje nam jak dwa tysiące lat temu pasterze pasący owce dowiedzieli się, że coś niezwykłego się dzieje. Wieść się rozchodziła wśród ludzi prostych, wykształconych, bogobojnych i będących daleko od Boga. A jednak wszyscy stopniowo dowiadywali się o narodzeniu Pana Jezusa. Niektórzy, bardziej światli ludzie wiedzieli, że Chrystus był zapowiadany, ale, czy to dziecko nędznie urodzone może być wcielonym Synem Boga?
Jak wiemy, różnie reagowali na wiadomość, że to narodzone dziecko będzie miało wielki wpływ na sprawy religii, polityki a nawet obyczajów. Są tacy, którzy jeszcze czekają na Niego, ale są też tacy, którzy uwierzyli i teraz co roku świętują przyjście Chrystusa, oczekują na ten moment i radują się z niego.

Teraz mamy właśnie taki czas oczekiwania. Jak kiedyś pasterze, zwykli owczarze, tak i my zbieramy się w grupy, wspólnoty i oczekujemy, składamy sobie życzenia błogosławieństwa narodzonej Dzieciny, życzenia radości, zdrowia i wszelkiej pomyślności. Moc tego Święta jest taka ogromna, że jednoczy wszystkich, i tych bardziej wierzących i tych niedowiarków. I tych celebrujących to wydarzenie i tych ciągle zapędzonych, mierzących ziemię, budujących mosty i autostrady, szacujących gospodarstwa i różne obiekty.
Dziś przy tym pięknie nakrytym stole, przy poświęconym opłatku - chlebie czystym, prośmy Zbawiciela, aby nigdy nikomu nie zabrakło tego chleba. Abyśmy w naszej geodezyjnej wspólnocie tworzyli Betlejem czyli, z hebrajskiego, Miasto Chleba i abyśmy umieli się tym chlebem i naszym sercem dzielić z innymi. Niech te spotkania będą okazją do refleksji nad własnym życiem, dobrocią i możliwością pojednań.

Słowa śpiewanych kolęd tworzonych przez wieki są wielką mądrością narodów. Często trudno jest ustalić autorów słów i melodii kolęd. Pewnie układali je zwykli ludzie z potrzeby serc. Jest w nich zawarte uwielbienie Jezusa i Matki Bożej, głęboka wiara we wcielenie drugiej Osoby Boskiej, jest również potrzeba wielkiej i ciągłej prośby o łaski dla nas, naszych rodzin i naszego kraju.

Żołnierze walczący na wojnie opowiadali, że z okopów wrogich wojsk w okresie Bożego Narodzenia słychać było śpiew kolęd. Każdy człowiek w różnych sytuacjach życiowych potrzebuje wsparcia od Boga i o to się modli.

Geodeci pracujący w bardzo trudnych warunkach, na ruchliwych drogach, na budowach ogromnych zakładów przemysłowych, w kopalniach, w piekącym słońcu lub na mrozie, a także podejmując ważne decyzje administracyjne nieraz proszą Boga o pomoc i błogosławieństwo dla siebie i Ojczyzny.

Dzisiaj słowami kolęd polecajmy całą naszą wspólnotę geodezyjną opiece Bożej.

Podnieś rękę Boże Dziecię!
Błogosław ojczyznę miłą,
W dobrych radach, w dobrym bycie,
Wspieraj jej siłę swą siłą,
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami!
Bo to Słowo Ciałem się stało
I zamieszkało między nami.

Święta Bożego Narodzenia są głęboko zakorzenione w tradycjach chrześcijańskich, obchodzone są w wielu miejscach na kuli ziemskiej, w różnych językach z przesunięciem w czasie ze względu na dwa kalendarze juliański i gregoriański. Różne podaje się potrawy i w różnych językach śpiewa się kolędy ale wszędzie jest to uznanie przyjścia na świat Syna Bożego.

Posłużę się pięknym wierszem, ks. Jana Twardowskiego, którym poeta obejmuje nas wszystkich i wszystkie nasze sprawy:

"Wiersz staroświecki"
(Ks. Jan Twardowski)

Pomódlmy się w Noc Betlejemską,
W Noc Szczęśliwego Rozwiązania,
By wszystko się nam rozplątało,
Węzły, konflikty, powikłania.
Oby się wszystkie trudne sprawy
Porozkręcały jak supełki,
Własne ambicje i urazy
Zaczęły śmieszyć jak kukiełki.
Oby w nas paskudne jędze
Pozamieniały się w owieczki,
A w oczach mądre łzy stanęły
Jak na choince barwnej świeczki.
Niech anioł podrze każdy dramat
Aż do rozdziału ostatniego,
I niech nastraszy każdy smutek,
Tak jak goryla niemądrego.
Aby wątpiący się rozpłakał
Na cud czekając w swej kolejce,
A Matka Boska - cichych, ufnych -
Na zawsze wzięła w swoje ręce.

I na koniec jeszcze moje życzenie spełnienia się życzeń:

Może…

Może komuś się spełnią świąteczne życzenia,
naszych najbliższych najskrytsze marzenia.
Składane na kartkach i przy wigilijnej wieczerzy
i wreszcie niedowiarek w łaskę Pana uwierzy.
Bo Słowo Ciałem się stało,
choć jako małe normalnie płakało.
Potem zamieszkało wśród ludzi,
i do dzisiaj sumienia ich budzi.

A na Nowy Rok życzenia na wesoło i na ludowo. Bez rymu ale z sercem:

JASEŁKA GEODEZYJNE Z ANIOŁEM, DIABŁEM I HERODEM

Aby geodeci chodząc w terenie udźwignęli zabłocone buty,
Aby z zamarzniętych dysków nie znikały całodzienne odczyty,
Aby dobrzy ludzie otwierali drzwi i nie szczuli geodetów psami,
Aby wszystkie psotne diabły wysyłane z piekła nie miały dostępu do braci geodezyjnej,
Aby nasze anioły były sumienne i czuwały nad bezpieczeństwem geodetów,
Abyśmy przez Heroda nie musieli uciekać do innych krajów,
Aby jego siepacze nie wygryzali Was z pracy i nie niszczyli Waszych rodzin,
Aby geodeci już za życia czuli w środowisku więź braterską,
Aby geodeta w terenie, jak za dawnych lat, był zawsze dla ludzi wykładnią prawa, etyki i wiedzy we wszystkich dziedzinach,
Aby Jasełka naszego życia zawodowego były pełne dobroci, poczucia humoru i jeszcze trochę opłacalne.
Anna Gabor

SPOTKANIE OPŁATKOWE W BYDGOSZCZY

21 grudnia 2012r. odbyło się Spotkanie Opłatkowe zorganizowane przez SGP w Bydoszczy. Duża, wspaniale zorganizowana uroczystość dla ponad 100 bydgoskich geodetów. Wzięli w niej udział również przestawiciele toruńskiego Oddziału SGP: Prezes: Bolesław Cieszyński, WicePrezes: Zbigniew Refliński, Sekretarz: Grzegorz Łuczka.

Pamięć o chorym koledze

Przełamany opłatek dla Leopolda Witula. Z pięknej inicjatywy kol. Zbigniewa Reflińskiego, zebrani na obu spotkaniach opłatkowych ( w Toruniu i Bydgoszczy), postanowili przekazać spisane "na gorąco" życzenia świąteczne dla naszego chorego kolegi Leopolda Witula, przełamy opłatek i świąteczne, drobne upominki. Przekazaniem naszych życzeń zajął się pomysłodawca: Zbigniew Refliński.


Copyright by SGP O/Toruń © 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.