Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Toruniu
Stowarzyszenie Geodetów
Polskich
Oddział w Toruniu

ul.Piernikarska 4-6
87-100 Toruń

Konto bankowe:
PKO BP S.A. Oddział I
Nr 2910 2050 11 0000 9402 00 13 2373

PRACAMI STOWARZYSZENIA GEODETÓW POLSKICH w TORUNIU

KIEROWALI ZASŁUŻENI DZIAŁACZE, kolejno:

ZBIGNIEW REFLIŃSKI
kadencja: od 24.03.2017r. do chwili obecnej


 • Kadencja: 24.03.2017-24.03.2021r.
 • Skład Zarządu: Wiceprezesi: Bolesław Cieszyński, Jan Kuźmiński; Sekretarz - Grzegorz Łuczka, Skarbnik - Piotr Rygielski, Członkowie Zarządu: Przemysław Karwaszewski, Grzegorz Pawelec, Urszula Runowska, Marian Wojciul, Łucja Makowska, Anna Mieczkowska
 • Liczba członków: 69 osób
 • Najważniejsze wdarzenie:

  BOLESŁAW CIESZYŃSKI
  druga kadencja: od 19.03.2013r. do 24.03.2017r.


 • Kadencja II: 19.03.2013-24.03.2017r.
 • Skład Zarządu: Wiceprezesi - Zbigniew Refliński, Jan Kuźmiński; Sekretarz - Grzegorz Łuczka, Skarbnik - Piotr Rygielski, Członkowie Zarządu: Anna Mieczkowska, Wiktor Król, Barbara Helwich, Przemysław Karwaszewski, Michał Mindak
 • Liczba członków: 69 osób
 • Najważniejsze wdarzenie: organizacja obchodów 35-lecia Oddziału SGP w Toruniu w 2014 roku, organizacja kursu przygotowawczego na uprawnienia w roku 2015; organizacja Zjazdu Geodetów Pomorza i Kujaw w roku 2015; Zaduszki Geodezyjne oraz Spotkania Opłatkowe w latach: 2013, 2014, 2015; 2016 organizacja dwóch wycieczek turystycznych; szkolenia zawodowe oraz imprezy integracyjne.

 • Kadencja I: 29.03.2010-19.03.2013r.
 • Skład Zarządu: Wiceprezes - Zbigniew Refliński, Sekretarz - Grzegorz Łuczka, Skarbnik - Piotr Rygielski, Członkowie Zarządu: Jacek Sztankowski, Artur Krokos, Barbara Helwich, Jan Kuźmiński, Leopold Witul, Łucja Makowska, Eugeniusz Zagrodzki
 • Liczba członków: 65 osób
 • Najważniejsze wdarzenie: organizacja kursu przygotowawczego na uprawnienia w roku 2011; organizacja Zjazdu Geodetów Pomorza i Kujaw w roku 2012; Zaduszki Geodezyjne oraz Spotkania Opłatkowe w latach: 2010, 2011, 2012; organizacja dwóch wycieczek turystycznych; szkolenia zawodowe oraz imprezy integracyjne.

  LEOPOLD WITUL
  kadencja: od ..........r. do 29.03.2010r.


  w opracowaniu

  WOJCIECH BUKWALT
  kadencja: od .......r. do ........r.


  w opracowaniu

  ANDRZEJ BEDNAREK
  kadencja: od ...1986r. do ....1989r.


  w opracowaniu

  SEWERYN WIERZBOWSKI
  kadencja: od .......r. do ........r.


  w opracowaniu

  JERZY WOJCIECH WILCZYŃSKI
  kadencja: od .......r. do ........r.


  ? lat
  funkcję sekretarza pełnił: Jerzy Gabor; skarbnika Jan Kowalczuk

  TADEUSZ WIŚNIEWSKI
  kadencja: od 16.01.1967r. do 14.02.1980r.


 • Długość kadencji: 14 lat
 • Skład Zarządu: funkcję sekretarza pełnili: Henryk Modzelewski, Ryszard Jastrzębski, Jerzy Gabor; skarbnika Jan Kowalczuk
 • Liczba członków: liczba członków: 53 osób ( w roku 1977 - 91 członków); wyodrębniają się koła zakladowe: w 1973r. (BULiGL- 11 osób) i w 1977r. (WBGiTR- 44 osoby)
 • Najważniejsze wdarzenie: 17-18.marca 1973 - SGP Koło Terenowe Toruń organizatorem uroczystej ogólnopolskiej sesji z okazji Roku Kopernikowskiego

  BOGDAN SIEDLECKI
  kadencja: od 10.02.1963r. do 16.01.1967r.


 • Długość kadencji: 4 lata
 • Skład Zarządu: v-ce przewodniczący:Wacław Kwiecień, Jan Kowalczuk, ; sekretarz: Anna Wojciechowska, Anna Gabor, Henryk Modzelewski; skarbnik: Franciszek Winny,Zdzisław Kopystyński
 • Liczba członków: 40 osób
 • Najważniejsze wdarzenie:

  BOGDAN CEBULSKI
  kadencja: od 07.02.1960r. do 10.02.1963r.


 • Długość kadencji: 3 lata
 • Skład Zarządu: funkcję sekretarza pełnił: Mieczysław Pocheć; skarbnika Zdzisław Kopystyński, Tadeusz Wojciechowski
 • Liczba członków: 40 osób
 • Najważniejsze wdarzenie:

  CZESŁAW GRYGLEWICZ
  kadencja: od 15.01.1954r. do 07.02.1960r.


 • Długość kadencji: 6 lat
 • Skład Zarządu: funkcję sekretarza pełniła: Anna Wociechowska; skarbnika Franciszek Winny
 • Liczba członków: 40 osób
 • Najważniejsze wdarzenie: 8-10 kwietnia 1957r. - Toruńskie Koło Terenowe SGP - organizatorem XI ZJAZDU DELEGATÓW SGP

  WACŁAW KWIECIEŃ
  kadencja: od 10.10.1952r. do 15.01.1954r.


 • Długość kadencji: 2 lata
 • Skład Zarządu: funkcję sekretarza pełnił: Wacław Kwiecień; skarbnika Marian Kluczyński
 • Liczba członków: 19 osób
 • Najważniejsze wdarzenie: Reaktywacja Związku Mierniczych Rzeczpospolitej Polskiej na terenie miasta Torunia. 10.10.1952r. założono pierwsze w Toruniu Koło Terenowe ZMRP.

  
 • Copyright by SGP O/Toruń © 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.