Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Toruniu
Stowarzyszenie Geodetów
Polskich
Oddział w Toruniu

ul.Piernikarska 4-6
87-100 Toruń

Konto bankowe:
PKO BP S.A. Oddział I
Nr 2910 2050 11 0000 9402 00 13 2373

SEMINARIUM SZKOLENIOWE
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 09.11.2011r.

W dniu 18 lutego 2012r. Zarząd Stowarzyszenia Geodetów Polskich O/Toruń, Zespół Rzeczoznawców Zarządu Głównego SGP w porozumieniu z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego zorganizował szkolenie z nowych standardów technicznych wprowadzonych do stosowania:
"Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego"

Wykład wzbudził ogromne zainteresowanie, uczestniczyło w nim ponad 70 geodetów, wielu Geodetów Powiatowych i pracowników Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
W całości seminarium, zarówno część wykładowej jak i dyskusyjnej, brał udział:

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Katrograficznego ROBERT CIESZYŃSKI.

Zawód swój geodeci wykonują w warunkach nieustannie zmieniającego się prawa, stąd z uwagą, ale również z dużym zatroskaniem wsłuchiwali się we właściwą interpretację przepisów zawartych w nowym rozporządzeniu. Intensywność wielogodzinnego wykładu rozwiała wiele wątpliwości, jednak pozostały jeszcze kwestie niejednoznaczności niektórych zapisów, kalendarium wejścia w życie rozporządzenia jest wyjątkowo niejasne, brak załaczników, które mają już w czerwcu zastąpić instrukcje techniczne i wiele innych niejasności. W sprawach tych będą kierowane zapytania o interpretację do Głównego Geodety Kraju.
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Katrograficznego w kilku kwestiach, dotyczących zwłaszcza wymogu wykonywania niektórych czynności geodezyjnych w odniesieniu do posiadanych uprawnień, zobowiązał się do ustalenia jednoznacznej interpretacji obowiązującego w tym zakresie prawa.

W rozmowach kuluarowych geodeci podkreślali jak bardzo potrzebne są tego rodzaju seminaria szkoleniowe, dające możliwość sięgania do źródeł interpretacyjnych w zmieniających się przepisach prawnych. Równie cenna jest wymiana doświadczeń, poglądów i zwyczajnych rozmów zebranych tak licznie geodetów. Wielu wyraziło nadzieję, że tego typu spotkania wejdą na stałe do kalendarzy geodetów regionu toruńskiego i będą miały miejsce przynajmniej dwa razy w roku.

Prezes Zarządu SGP O/Toruń Bolesław Cieszyński, dziękując obecnym za uczestnictwo, w imieniu organizatorów zobowiązał się do stałego przypatrywania się procesowi wdrażania w życie przedmiotowego rozporządzenia, również do pośrednictwa w przekazywaniu zapytań do Głównego Geodety Kraju w tym zakresie.

 • Zachęcamy do dalszego zainteresowania roporządzeniem, zwłaszcza zapowiadanymi załącznikami: (Dz.U. Nr 263, poz. 1572 z 07.12.2011 r.). Pliki do pobrania na stronie GUGiK

  Prezes Zarządu SGP O/Toruń Bolesław Cieszyński

  * * *
  SEMINARIUM - SZKOLENIE: NOWE STANDARDY GEODEZYJNE

  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 09.11.2011r.

  Zarząd Stowarzyszenia Geodetów Polskich O/Toruń, Zespół Rzeczoznawców Zarządu Głównego SGP
  w porozumieniu z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego organizuje

  SEMINARIUM SZKOLENIOWE
  z nowych standardów technicznych przy wykonywaniu geodezyjnych pomiarów syt.wys. wprowadzonych do stosowania:
  "Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego"

  Szkolenie odbędzie się w dniu:

  18 lutego 2012r.
  w godz. od 9.00 do 16.00

  w sali konferencyjnej Regionalnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych (obok Młynów Toruńskich).

  w Toruniu, ul. Kościuszki 81

  Szkolenie poprowadzi:

  mgr inż. geodeta STANISŁAW ZAREMBA
  współautor przedmiotowego rozporządzenia

  Na szkolenie zapraszamy geodetów regionu Pomorza i Kujaw, pracowników administracji rządowej i samorządowej. Szczególnie zachęcamy do udziału geodetów przystępujących w najbliższym czasie do egzaminów na uprawnienia zawodowe ( uczestników jesiennego kursu ), ponieważ treść Rozporządzenia wejdzie w zakres pytań egzaminacyjnych.

  Koszt uczestnictwa w szkoleniu - seminarium wynosi 70.00 zł od osoby.

  Opłatę za szkolenie prosimy wpłacać:
  Konto bankowe:
  PKO BP S.A. Oddział I Toruń
  Nr 29 1020 5011 0000 9402 0013 2373
  Stowarzyszenie Geodetów Polskich Zarząd Oddziału w Toruniu, ul. Piernikarska 4-6
  Z dopiskiem „ szkolenie –standardy techniczne”
  W terminie do 14.02.2012r.

  Dodatkowe informacje można uzyskać:
  Prezes SGP O/Toruń - Bolesław Cieszyński: tel. 665 056 403
  Wiceprezes O/Toruń - Zbigniew Refliński: tel. 603 256 089

  Zgłoszenia do dnia:15.02.2012r. (umożliwiające zaświad. uczestnictwa) z informacją o dacie wpłaty prosimy kierować drogą mailową:
  lucjamak@gmail.com ; (umożliwiające wystawienie faktury): rygielski@poczta.fm

 • Zachęcamy do wcześniejszego zapoznania się z treścią rozporzadzenia: (Dz.U. Nr 263, poz. 1572 z 07.12.2011 r.). Pliki do pobrania na stronie GUGiK

  Prezes Zarządu SGP O/Toruń Bolesław Cieszyński

  
 • Copyright by SGP O/Toruń © 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.