Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Toruniu
Stowarzyszenie Geodetów
Polskich
Oddział w Toruniu

ul.Piernikarska 4-6
87-100 Toruń

Konto bankowe:
PKO BP S.A. Oddział I
Nr 2910 2050 11 0000 9402 00 13 2373

ZJAZD GEODETÓW POMORZA I KUJAW 2012
WĄDZYN, 1-3 czerwca 2012r.

Zarząd SGP O/Toruń informuje, że nastąpił już wybór miejsca i daty tegorocznego Zjazdu Geodetów.
Termin: od piątku (01 czerwca) do niedzieli (03 czerwca 2012r.)
Miejsce: Wądzyn, Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Geofizyki Toruń w Wądzynie. (Wądzyn – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim, w gminie Bobrowo, nad Jez.Wądzyńskim.) strona Ośrodka w Wądzynie... >>>

Rekonesans

14 stycznia 2012r. członkowie Zarządu SGP O/Toruń udali się na wstępne rozpoznanie terenu:


Copyright by SGP O/Toruń © 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.