Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Toruniu
Stowarzyszenie Geodetów
Polskich
Oddział w Toruniu

ul.Piernikarska 4-6
87-100 Toruń

Konto bankowe:
PKO BP S.A. Oddział I
Nr 2910 2050 11 0000 9402 00 13 2373

W obiektywie aparatu fotograficznego ....


Stare fotografie - z albumów toruńskich geodetów.

... gdzie listy nie dochodzą ...

... różne fot.z lat 2000-2010...

Statkiem po wodzie i ... trawie
W KRAINIE KANAŁU ELBLĄSKIEGO 01.09.2012r.

Wycieczka Karpacz - Praga 01.05.2012r.

różne - 2011-2012r

Loty widokowe nad Toruniem 21.08.2011r.

Spotkanie Opłatkowe 2010; Toruń - 18.12.2010r.

Walne Zebranie SGP O/Toruń - 29.03.2010r.


Copyright by SGP O/Toruń © 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.