Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Toruniu
Stowarzyszenie Geodetów
Polskich
Oddział w Toruniu

ul.Piernikarska 4-6
87-100 Toruń

Konto bankowe:
PKO BP S.A. Oddział I
Nr 2910 2050 11 0000 9402 00 13 2373

"IZBA MUZEALNA SPRZĘTU GEODEZYJNEGO"
" Historia est magistra vitae"
"Historia jest nauczycielką życia"
Cycero "De oratore" II,9,36

Zarząd SGP O/Toruń bardzo dziękuje wszystkim, którzy już odpowiedzieli na nasz apel i uczestniczą w projekcie tworzenia godnego miejsca dla sprzętu geodezyjnego pozostawionego przez naszych protoplastów w zawodzie.

Realizacja zadania:

 • kwiecień 2011r. - Decyzja Zespołu Szkół Technicznych, rodziny Andrzeja Bednarka oraz Zarządu SGP O/Toruń o konieczności objęcia troską starego sprzętu geodezyjnego, kreślarskiego, maaszyn liczących, map, fotografii i in. eksponatów pozostawionych przez śp. Andrzeja Bednarka.
 • 25 stycznia 2012r. - spotkanie (Zarządu SGP O/Toruń, Przedstawiciel Szkoły, zainteresowani geodeci) w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu przy ul. Legionów, uczestnicy powołali Komitet ds.
  GEODEZYJNEJ IZBY MUZEALNEJ im. Andrzeja Bednarka
  ,
  pod przewodnictwem kol. Zbigniewa Pabisia.
  Dokonano oglądu eksponatów oraz przyszłego lokum Izby. Określono wstępny plan działań, które należy podjąć oraz omówiono zagadnienia związane z adaptacją pomieszczenia i ogólnie pojętą ekspozycją.
  Komitet przystąpił do opracowania szczegółowego opisu zadań do wykonania.
  Serdecznie zachęcamy do śledzenia naszych prac i czynnej współpracy.

  Poniższy plakat niech będzie zachętą do pojęcia decyzji o wsparciu naszej inicjatywy:

  
 • Copyright by SGP O/Toruń © 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.