Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Toruniu
Stowarzyszenie Geodetów
Polskich
Oddział w Toruniu

ul.Piernikarska 4-6
87-100 Toruń

Konto bankowe:
PKO BP S.A. Oddział I
Nr 2910 2050 11 0000 9402 00 13 2373

!!! W OPRACOWANIU .....

TABLICA NA BUDYNKU BYŁEGO TECHNIKUM GEODEZYJNEGO W BYDGOSZCZY
1 grudnia 2012r.
MODEST KAMIEŃSKI
Wychowaca wielu geodetów

W dniu 1 grudnia br. o g 12. , zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, u zbiegu ulic Jagiellońskiej i Konarskiego w Bydgoszczy na budynku dawnej siedziby (do 1968 roku) Technikum Geodezyjnego została odsłonięta Tablica Pamiątkowa ufundowana przez i staraniem kilku absolwentów tej znanej w tym mieście szkoły średniej. Wśród tłumu byłych absolwentów nie zabrakło geodetów, obecnie reprezentujących środowisko geodetów toruńskich oraz Oddziału Toruńskiego SGP z prezesem Oddziału p. Bolesławem Cieszyńskim i najstarszym obecnym tam absolwentem p. Sewerynem Wierzbowskim (matura 1951). Uroczystość odsłonięcia zaszczyciło kilka znanych postaci ze świata geodezyjnego, z byłym Głównym Geodetą Kraju p. Jerzym Albinem (matura 1971) inicjatorem tego przedsięwzięcia oraz profesorów tej szkoły.

Po kilkudziesięciu minutowej uroczystości połączonej z okolicznościowymi przemówieniami, inicjatorów tej akcji reprezentujących środowisko bydgoskich geodetów, wszyscy obecni przeszli do pobliskiej siedziby NOT-u, gdzie w nieformalnych rocznikowych grupkach przy lampce wina odświeżyli (nawet po kilkunastu latach) stare dobre uczniowskie lata. Należy nadmienić, że inicjatorzy tego szczytnego celu wyemitowali okolicznościową cegiełkę przedstawiającą wizerunek Tablicy, którą gremialnie nabywali obecni absolwenci na pamiątkę i chwałę tej Naszej wielce zasłużonej SZKOŁY".
Dziękujemy wszystkim organizatorom za trud włożony w realizację przedsięwzięcia, szczególnie
kol. Bronisławowi Węglarzowi oraz Prezesowi SGP w Bydgoszczy Henrykowi Siudzie, za troskę o powiadomienie tak szerokiego grona absolwentów szkoły. Również za zainteresowanie TVP Bydgoszcz i Gazety Pomorskiej, co nadało naszej uroczystości ponad geodezyjny wymiar. Pomoc i materiały dokumentujące nadesłali do nas również: p. Stanisław Wiliński, p. Krzysztof Rogiński i p. Bogdan Bleja. Bardzo dziękujemy.

Absolwent Technikum Geodezyjnego W Bydgoszczy,
Grzegorz Wojciech Łuczka (matura 1970) - sekretarz Oddziału SGP w Toruniu.

Polecamy też relację w znakomitym źródle bieżących informacji: "Informacje SGP Oddział w Bydgoszczy"

Toruńscy A B S O L W E N C I Technikum Geodezyjnego w Bydgoszczy

Do inicjatywy upamiętnienia tablicą Bydgoskiej Szkoły Geodezyjnej włączyli się również jej absolwenci - geodeci z rejonu Torunia m.in:

Bolesław Cieszyński, Roman Chmurzyński, Leszek Śmietana, Anna Gabor, Jerzy Gabor, Seweryn Wierzbowski, Bogdan Siedlecki, Tadeusz Hałaj, Henryk Zieliński, Janusz Leński, Janusz Pietraszewski, Henryk Baiński, Henyk Dąbrówka, Henryk Matczyński, Adam Piotrowski, Andrzej Kirys, Grzegorz Łuczka.

TROCHĘ Z HISTORII SZKOŁY
BOGDAN BLEJA - nieocenione źródło dokumentów

Dzięki ciekawej stronie Wspominaj Bydgoszcz. Cofnij czas, Wróć do młodości nawiązaliśmy kontakt z p. Bogdanem Bleją, który znakomicie wzbogacił fotograficzną dokumentację naszego tematu:

MODEST KAMIEŃSKI
Notatka biograficzna wycowawcy i nauczyciela wielu geodetów ... CZYTAJ DALEJ >>>


Copyright by SGP O/Toruń © 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.