Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Toruniu
Stowarzyszenie Geodetów
Polskich
Oddział w Toruniu

ul.Piernikarska 4-6
87-100 Toruń

Konto bankowe:
PKO BP S.A. Oddział I
Nr 2910 2050 11 0000 9402 00 13 2373

03.04.2013r.
Spotkanie Zarządu - robocze (NOT ul. Piernikarska)
Uczestniczący: B.Cieszyński, G.W.Łuczka, Z.Refliński, P.Rygielski, J.Kuźmiński, B.Helwich, Ł.Makowska P.Karwaszewski, A.Mieczkowska
Tematy: Wybór Prezydium Zarządu, sprawy organizacyjne, plan pracy.

19.03.2013r.
WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ODDZIAŁU TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA GEODETÓW POLSKICH (NOT ul. Piernikarska)
Uczestniczący: ponad połowa członków Odziału oraz zaproszeni goście w osobach: Robert Cieszyński – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Bydgoszczy i jednocześnie wiceprezes Oddziału SGP w Bydgoszczy, p. Paweł Piotrowiak – pełnomocnik prezesa RT FSNT NOT w Toruniu, Tomasz Majewski – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, członek Oddziału.
CZYTAJ DALEJ... >>>

11.03.2013r.
Spotkanie Zarządu - robocze (NOT ul. Piernikarska)
Uczestniczący:B.Cieszyński, G.W.Łuczka, Z.Refliński, P.Rygielski, J.Kużmiński, E.Zagrodzki, Ł.Makowska
Tematy: Organizacja Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo - Wyborczego Oddziału Toruńskiego SGP (19.03.2013)

11.02.2013r.
Spotkanie Prezydium - robocze (NOT ul. Piernikarska)
Uczestniczący:B. Cieszyński, G.W.Łuczka
Tematy: Ustalenia dotyczące Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo - Wyborczego Oddziału Toruńskiego SGP (19.03.2013)

14.01.2013r.
Spotkanie Prezydium - robocze (NOT ul. Piernikarska)
Uczestniczący:B. Cieszyński, Z. Refliński, G.W.Łuczka, P.Rygielski, Ł.Makowska, M.Mindak
Tematy: Bieżące sprawy Oddziału, podsumowanie roku 2012, przygotowanie do Walnego Zgromadzenia Oddziału

---> Zobacz działalność Oddziału w latach: 2010, 2011, 2012


Copyright by SGP O/Toruń © 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.