Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Toruniu
Stowarzyszenie Geodetów
Polskich
Oddział w Toruniu

ul.Piernikarska 4-6
87-100 Toruń

Konto bankowe:
PKO BP S.A. Oddział I
Nr 2910 2050 11 0000 9402 00 13 2373

SPOTKANIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO PIOTRA CAŁBECKIEGO
z Radą Toruńskiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

02.02.2012r.


W dniu 2 lutego br. w siedzibie Toruńskiego Domu Technika przy ul. Piernikarskiej odbyło się spotkanie Rady Toruńskiej FSNT (Federacja Stowarzyszeń) z Marszałkiem Województwa p. Piotrem Całbeckim.
Federację reprezentowali prezesi poszczególnych Stowarzyszeń.

Głównym celem spotkania z Marszałkiem było omówienie możliwości uściślenia współpracy między Federacją a Urzędem Marszałkowskim oraz podejmowanie konkretnych zadań przy realizacji strategicznych i strukturalnych projektów na rzecz naszego województwa.

Jedenastu Prezesów stowarzyszeń zrzeszonych w Federacji zaprezentowało strukturę i działalność swoich Oddziałów oraz oceniło ramy dotychczasowej współpracy z UM,
wśród nich prezes SGP O/Toruń p. Bolesław Cieszyński.

Spotkanie zostało zainaugurowane wystąpieniem przewodniczącego Federacji
p. Andrzeja Krawulskiego, organizatora rozmów toruńskich inżynierów z marszałkiem województwa.

Oddział Toruński SGP reprezentowali, Bolesław Cieszyński – prezes i Grzegorz W. Łuczka – sekretarz.

Prezes SGP O/Toruń p. Bolesław Cieszyński przedstawił charakter i rodzaj działalności Stowarzyszenia w obecnej kadencji, ocenił możliwości dalszego rozwoju, planów związanych z ogólnie pojętym ruchem geodezyjnym oraz potrzebą współpracy z Marszałkiem Województwa.

Następnie zabrał głos Marszałek Województwa, który odniósł się do większości przedstawionych problemów a szczególnie spraw związanych z tematyką geodezyjną. Potwierdził wolę dalszej współpracy z Toruńską Organizacją i przedstawił listę skonkretyzowanych zadań do wykonania w najbliższych latach.

Można sądzić, że to dwugodzinne spotkanie spełniło oczekiwania przybyłych i w efekcie przyczyni się do powołania dwustronnych grup roboczych celem rozwiązywania przydzielonych zadań.

Opracował: Grzegorz W. Łuczka
Toruń, 06.02.2012r.

fot. (udost.organizator)


Copyright by SGP O/Toruń © 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.