Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Toruniu
Stowarzyszenie Geodetów
Polskich
Oddział w Toruniu

ul.Piernikarska 4-6
87-100 Toruń

Konto bankowe:
PKO BP S.A. Oddział I
Nr 2910 2050 11 0000 9402 00 13 2373


OLIMPIADA WIEDZY GEODEZYJNEJ I KARTORGRAFICZNEJ
XXXV edycja - etap szkolny w Toruniu

Zarząd Główny Storzyszenia Geodetów Polskich we współpracy z Krajową Komisją Edukacji Narodowej, jak co roku, organizuje Olimpiadę Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. Rozpoczęły się działania na etapie szkolnym. Dyrekcje szkół geodezyjnych oraz Zarządy Oddziałów Terenowych SGP przeprowadzają I etap zadań olimpijskich.
25-26 października 2012r. w auli Zespołu Szkól Technicznych w Toruniu, przy ul.Legionów, uczniowie klas geodezyjnych przystapili do olimpijskich zmagań.


Z ramienia Zarządu SGP Oddziału Toruńskiego organizatorami byli:
- Bolesław Cieszyński
- Hanna Bednarek
- Jacek Sztankowski


Do udziału w konkursie przystąpiło 18 osób.


Cieszy chęć nauki i stawianie sobie dodatkowych zadań przez młodzież.

Prezes SGP O/Toruń Bolesław Cieszyński

W kwietniu 2013 r. w Białymstoku odbędą się etapy okręgowy i centralny XXXV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. Udział w niej wezmą najlepsi uczniowie wyłonieni w etapie szkolnym z geodezyjnych szkół średnich z całej Polski.


Copyright by SGP O/Toruń © 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.