Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Toruniu
Stowarzyszenie Geodetów
Polskich
Oddział w Toruniu

ul.Piernikarska 4-6
87-100 Toruń

Konto bankowe:
PKO BP S.A. Oddział I
Nr 2910 2050 11 0000 9402 00 13 2373

Zarząd SGP O/Toruń (24.03.2017r. - 24.03.2021r.)

Prezydium Zarządu O/Toruń:

 • Zbigniew Refliński- Prezes; E-mail ( tel: 603 256 089 )
 • Bolesław Cieszyński - Wiceprezes; E-mail ( tel: 665 056 403 )
 • Jan Kuźmiński- Wiceprezes; E-mail ( tel: 517 691 837 )
 • Grzegorz Łuczka – Sekretarz; E-mail
 • Piotr Rygielski – Skarbnik; E-mail
 • Łucja Makowska – Członek E-mail
 • Przemysław Karwaszewski – Członek E-mail
Członkowie Zarządu O/Toruń:
 • Grzegorz Pawelec – Członek E-mail
 • Urszula Runowska – Członek E-mail
 • Marian Wojciul – Członek E-mail
 • Anna Mieczkowska – Członek E-mail

Komisja Rewizyjna:

 • Wojciech Bukwalt - Przewodniczący
 • Joanna Skowron
 • Alicja Bielun

Sąd Koleżeński:

 • Bohdan Nawracki - Przewodniczący
 • Jerzy Gabor
 • Janusz Leński

Komisja Postępu Technicznego, Szkolenia i Imprez:

 • Piotr Lisiński
 • Mirosława Słomczewska
 • Wojciech Kowalski
 • Anna Gabor
 • Anna Szcząchor

Delegaci na Zjazd Krajowy:

 • Zbigniew Refliński - Prezes O/Toruń
 • Jan Kuźmiński- Wiceprezes O/Toruń

Przedstawiciel SGP w Radzie Toruńskiej FSNT - NOT:

 • Bolesław Cieszyński - Prezes O/Toruń


Copyright by SGP O/Toruń © 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.