Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Toruniu
Stowarzyszenie Geodetów
Polskich
Oddział w Toruniu

ul.Piernikarska 4-6
87-100 Toruń

Konto bankowe:
PKO BP S.A. Oddział I
Nr 2910 2050 11 0000 9402 00 13 2373

OLIMPIADA WIEDZY GEODEZYJNEJ I KARTORGRAFICZNEJ
XXXIV edycja - etap szkolny w Toruniu

29 czerwca 2012r. w auli Zespołu Szkól Technicznych w Toruniu, przy ul.Legionów, podczas Uroczystości Zakończenia Roku Szkolnego uhonorowani zostali, dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi, laureaci etapu szkolnego Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. Wręczenia nagród dokonali:
Dyrektor Szkoły Pani Anna Walter oraz Prezes SGP w Toruniu Bolesław Cieszyński.


W dniach 27-28.10.2011r. - 18 uczestników z klas III i IV przystąpiło do rozwiązywania zadań olimpijskich.
- najlepszym okazał się uczeń klasy IV Mateusz Piontkowski
- drugie miejsce zajął Tomasz Szraiber, uczeń klasy III
- trzecie miejsce uczeń klasy IV Mikołaj Jercha


Dla wymienionych Zarząd Oddziału SGP w Toruniu ufundował nagrody rzeczowe w postaci:
- kalkulatorów naukowych, rapitografów i długopisu Parker


Cieszy chęć nauki i stawianie sobie dodatkowych zadań przez młodzież. Za szczególne osiągnięcie uznano II miejsce ucznia klasy III, co daje dobrą wizję na przyszły rok. Gratulujemy!


Tomasz Szraiber, uczeń klasy III, (starsi koledzy nieobecni, już walczą o indeksy)

Optymistycznym jest również fakt, że klasy geodezyjne są aktywne w życiu szkoły i pozytywnie oceniane.
Dziękuję młodzieży, dyrekcji szkoły i nauczycielom oraz naszym kolegom (szczególnie Grzegorzowi Pawelcowi, Zbigniewowi Reflińskiemu i Piotrowi Rygielskiemu) za pomoc w organizacji konkursu.
Prezes SGP O/Toruń Bolesław Cieszyński

W dniach 12 14 kwietnia 2012 r. w Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu odbyły się etapy okręgowy i centralny XXXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. Udział w niej wzięło 100 najlepszych uczniów wyłonionych w etapie szkolnym z 34 geodezyjnych szkół średnich z całej Polski - tutaj znajdziesz relację ...


Copyright by SGP O/Toruń © 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.