Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Toruniu
Stowarzyszenie Geodetów
Polskich
Oddział w Toruniu

ul.Piernikarska 4-6
87-100 Toruń

Konto bankowe:
PKO BP S.A. Oddział I
Nr 2910 2050 11 0000 9402 00 13 2373

ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ODDZIAŁU TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA GEODETÓW POLSKICH
NOT w Toruniu, ul. Piernikarskiej 6 - w dniu 24 marca 2017r.

Stanisław Wiliński - relacja z zebrania sprawozdawczo-wyborczego >>>

Bardzo dziękujemy Panie Stanisławie, za trud i serce włożone w przygotowanie profesjonalnej relacji.

WYBORY NOWEGO ZARZĄDU SGP W TORUNIU

24 marca 2017r.

Wzruszające, ciepłe z ogromnym naciskiem na wkład pracy i serca dla Toruńskiego SGP były nie kończące się słowa uznania dla kol. Bolesława Cieszyńskiego, dotychczasowego Prezesa Oddziału, który obiecał, że nie zostawi nas samych i w miarę swoich sił będzie nadal czynnie uczetniczyć w pracach naszego Oddziału.

Toruń, dn. 24.03.2017 r. Protokółował : Grzegorz W. Łuczka

dla przypomnienia ... ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ODDZIAŁU TORUŃSKIEGO SGP w 2013 roku >>>


Copyright by SGP O/Toruń © 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.