Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Toruniu
Stowarzyszenie Geodetów
Polskich
Oddział w Toruniu

ul.Piernikarska 4-6
87-100 Toruń

Konto bankowe:
PKO BP S.A. Oddział I
Nr 2910 2050 11 0000 9402 00 13 2373

MODEST KAMIEŃSKI ----> BIOGRAM do Słownika Biograficznego Geodetów i Kartografów Polskich

!!! MATERIAŁY ROBOCZE .....

MODEST KAMIEŃSKI
NAUCZYCIEL I WYCHOWAWCA WIELU GEODETÓW
Autor i współautor podręczników geodezyjnych

Notatka biograficzna (opracowanie: Bronisław Węglarz)

Mgr inż. Modest Kamieński urodził się w Grodnie 11 października 1909r. ojciec Karol, matka Antonina z domu Ejsmont – znanej rodziny. Był najstarszym synem z sześciorga rodzeństwa.
Z zawodem geodety zetknął się w wieku dziecięcym, ponieważ Jego ojciec, Karol był geodetą. Po wczesnej śmierci matki, jako najstarszy opiekuje się młodszym rodzeństwem, łącząc to z obowiązkami szkolnymi. Ten okres ukształtował w Nim cechy samodzielności, pracowitości i zasad harmonijnego współżycia z innymi. Taki był, takiego pamiętamy.
Zawód geodety, o którym marzył od najmłodszych lat, uzyskał na Politechnice Warszawskiej, rozpoczynając studia w 1929r. a kończąc w 1934r. Jako student uczy się i udziela korepetycji zarabiając pieniądze na pokrycie kosztów studiowania. Od 1935r. pracuje w Wojskowym Instytucie Kartograficznym w Warszawie.
W roku 1939, po wybuchu wojny, jako pracownik wojskowy dostaje się do niewoli niemieckiej i osadzony w obozie jenieckim. Dzięki staraniom rodziny w roku 1941 udaje się Go zwolnić z obozu. Do zakończenia działań wojennych mieszka i działa w Warszawie. Wspólnie ze swoim szwagrem, Kazimierzem Grabowskim zamieszkałym przy ulicy Skaryszewskiej 11, nawiązuje kontakt z organizacją Armii Krajowej. Pracuje wówczas w firmie spożywczo-farmakologicznej u pana Nasierowskiego przy ulicy Kaliskiej. Pan Nasierowski, ze swoimi synami aktywnie już działał w organizacji AK- firma była punktem kontaktowym.
W takich warunkach Modest Kamieński prowadzi działalność konspiracyjną, szczególnie prowadzi tajne nauczanie przy ul. Smolnej z przedmiotów: matematyk i astronomia.
Po pewnym czasie, dzięki p. Nasierowskiemu udaje się załatwić pracę w komórce geodezyjnej na terenie miasta Sochaczewa i tu pracuje do zakończenia działań wojennych. Wspólnie ze swoim kolegą , geodetą z pracy- Olgierdem Siemaszko, pod koniec wojny ukrywa i zabezpiecza dokumenty geodezyjne przed okupantem.
Po zakończeniu działań wojennych, wraca do swojej żony i dzieci mieszkających w Toruniu. Podejmuje pracę w Bydgoszczy, w Urzędzie Wojewódzkim na stanowisku Naczelnika Wydziału Pomiarów.
Organizuje w roku 1945 w Bydgoszczy, wspólnie z Janem Dorożyńskim i Antonim Mikoszą Pomorski Oddział Związku Mierniczych.
Jako Naczelnik Wydziału Pomiaru Urzędu Wojewódzkiego organizuje również z Pawłem Niemczykiem szkołę mierniczą w Bydgoszczy. Już dnia 26 lutego 1946r. dzięki Jego aktywnemu działaniu, 19 uczniów rozpoczyna naukę zawodu geodezyjnego w 3-letnim Gimnazjum Mierniczym w Bydgoszczy. Pierwszym nauczycielem zawodu geodezyjnego był m.in. mgr inż. Modest Kamieński. W roku 1950 kończy szkołę trzynaście osób – uzyskując tytuł technika mierniczego. Przedmiot geodezja jest domeną Pana Profesora Modesta Kamieńskiego. Dla tego przedmiotu pisze skrypty,
a w roku 1974 wydaje podręcznik „Geodezja dla klasy IV”
- z którego do chwili obecnej korzystają średnie szkoły geodezyjne w całej Polsce.
Modest Kamieński, jako nauczyciel w pamięci swoich wychowanków zachował się jako wzór człowieka oddanego, sprawiedliwego, pracowitego i zawsze służącego pomocą. Tak też pamiętają Go współpracownicy administracji geodezyjnej, dla której pracował do czasu przejścia na emeryturę.
Zmarł 25 maja 1978r. Spoczywa na Cmentarzu Nowofarnym przy ul. Altyleryjskiej w Bydgoszczy.

Notatkę opracował Jego uczeń: Bronisław Węglarz.

Poniżej zdjęcie, które otrzymaliśmy (staraniem WicePrezesa SGP w Toruniu - Zbigniewa Reflińskiego) od wnuczki śp. Modesta Kamieńskiego. Bardzo ciekawy jest rewers tej fotografii z autografami wychowanków profesora, ulubionego profesora, jak widać w dedykacji zamieszczonej przez uczniów:

Poniższymi materiałami dzieli się z nami p. Bogdan Bleja:

Wychowankowie Modesta Kamieńskiego, swojego ukochanego profesora mają w ciągłej, dobrej pamięci. W roku 1996 ufundowali nagrobek (informacje: Bronisław Węglarz, niestrudzony krzewiciel pamięci Modesta Kamieńskiego):


Copyright by SGP O/Toruń © 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.