Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Toruniu
Stowarzyszenie Geodetów
Polskich
Oddział w Toruniu

ul.Piernikarska 4-6
87-100 Toruń

Konto bankowe:
PKO BP S.A. Oddział I
Nr 2910 2050 11 0000 9402 00 13 2373

Świąteczne Życzenia
Serdecznie dziękujemy za wszystkie życzenia noworoczne i świąteczne nadesłane na ręce Prezesa i Zarządu SGP O/Toruń, tę ogromną ilość dobrych słów życzeń przekazujemy niniejszym wszystkim członkom Oddziału.


Copyright by SGP O/Toruń © 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.