Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Toruniu
Stowarzyszenie Geodetów
Polskich
Oddział w Toruniu

ul.Piernikarska 4-6
87-100 Toruń

Konto bankowe:
PKO BP S.A. Oddział I
Nr 2910 2050 11 0000 9402 00 13 2373

XIX ZJAZD GEODETÓW POMARZA I KUJAW
Dąb Polski k/Włocławka
8-10 września 2017r.


8 września, tradycyjnie - wystrzał armatni rozpoczął zjazd Geodetów 2017 roku


Prezes Zarządu Odziału SGP Bydgoszcz Bolesław Krystowczyk oraz WINGiK Robert Cieszyński witają uczestników zjazdu:

Uczestnicy zjazdu:

B.KRYSTOWCZYK, ANNA NAREWSKA, KRZYSTOF NAREWSKI, EWA BRASZKIEWICZ - Wójt Gminy Włocławek:

Uczestnicy zjazdu z Torunia:

Krzysztof Narewski i Prezes ZG SGP Prof. Janusz Walo z Małżonką:

Dyskusja bydgosko-włocławska, jedna z wielu toczących tego dnia:


czytelny plakat ""pdf"" do ewentualnego wydruku >>>


Copyright by SGP O/Toruń © 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.