Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Toruniu
Stowarzyszenie Geodetów
Polskich
Oddział w Toruniu

ul.Piernikarska 4-6
87-100 Toruń

Konto bankowe:
PKO BP S.A. Oddział I
Nr 2910 2050 11 0000 9402 00 13 2373

NOWE ZASADY OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI ORAZ WARUNKI ICH PODZIAŁU

w świetle zmienionej ustawy z 05.08.2015r "O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO"

Wykład Jana Bielańskiego, Toruń - 12.12.2015r:

Duża ilość słuchaczy, głównie geodetów, świadczy o ważkości przedstawianego zagadnienia. Wprawdzie tekst omawianej USTAWY znany był od dłuższego czasu, to interpretacja i zrozumienie słów w niej zapisanych, wyjaśnienie problemów związanych z wejściem w życie nowych przepisów wymagają dodatkowego omówienia.
Wykładowca, geodezyjny autorytet, jakim niewątpliwie jest mgr inż. Jan Bielański poszerzył naszą wiedzę.
Problem na pewno został poruszony, omówiony a rozwiązywanie konkretnych problemów tak naprawdę rozpocznie się w momencie wejścia w życie Ustawy.
Czytajmy Ustawę, uczmy się, aby nas aż tak bardzo nie zaskakiwały artykuły w niej zawarte.


Copyright by SGP O/Toruń © 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.