Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Toruniu
Stowarzyszenie Geodetów
Polskich
Oddział w Toruniu

ul.Piernikarska 4-6
87-100 Toruń

Konto bankowe:
PKO BP S.A. Oddział I
Nr 2910 2050 11 0000 9402 00 13 2373

ZEBRANIE ZARZĄDÓW SGP W TORUNIU i BYDGOSZCZY

W dniu 2 marca 2015r. w siedzibie NOT w Toruniu odbyło się wspólne spotkanie robocze Zarządów Oddziałów Toruńskiego i Bydgoskiego SGP.
Poniżej relacja z zebrania sporządzona doskonałym PIÓREM i OKIEM uzbrojonym w obiektyw aparatu fotograficznego
Stanisława Marcina Wilińskiego:


Copyright by SGP O/Toruń © 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.