Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Toruniu
Stowarzyszenie Geodetów
Polskich
Oddział w Toruniu

ul.Piernikarska 4-6
87-100 Toruń

Konto bankowe:
PKO BP S.A. Oddział I
Nr 2910 2050 11 0000 9402 00 13 2373

SEMINARIUM SZKOLENIOWE - Toruń - 01.04.2016r.

link do relacji w "pdf" >>>

Zakres szkolenia:
1. Zmiany w ewidencji gruntów i budynków obowiązujące od 11.01.2016r.
2. Zmiany w zakresie użytków obowiązujące w egib od 11.01.2016
3. Podatki a użytki w ewidencji gruntów i budynków – wzajemne relacje
4. Grunty zabudowane rolne i grunty zabudowane zurbanizowane, grunty przeznaczone pod zabudowę – Br, B, Ba, Bi, Bp. Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.
5. Grunty leśne oraz zadrzewienie i zakrzewienie – Lzr, Lz, Ls
6. Plany urządzania lasu i uproszczone plany urządzania lasu w egib. Możliwość i tryby „odlesienia”
7. Drogi publiczne i drogi wewnętrzne. Procedury podziału – kiedy droga publiczna, kiedy droga wewnętrzna. MPZP i SUiKZP a drogi publiczne i drogi wewnętrzne.
8. Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych – Tp. Podziały a użytek Tp i moment ujawnienia w egib
9. Grunty pod wodami – W, Wp, Ws. Linia brzegu dla Wp i zasady jej ustalania.
10. Podział nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami
11. Nowe zasady podziału nieruchomości rolnych i ich obrót w świetle Ustawy o Kształtowaniu Ustroju Rolnego

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi: 120.00 zł od osoby.
(członkowie SGP Toruń – z uregulowaną składką – 80zł)

Opłatę za udział w szkoleniu prosimy wpłacać do 25.03.2016r.
na konto bankowe: PKO BP S.A. Oddział I Toruń
Nr 29 1020 5011 0000 9402 0013 2373
Stowarzyszenie Geodetów Polskich Zarząd
Oddziału w Toruniu, ul. Piernikarska 4-6
Z dopiskiem „ Szkolenie –01.04.2016r.”

Dodatkowe informacje:
Prezes SGP O/Toruń - Bolesław Cieszyński: tel. 665 056 403
Sekretarz O/Toruń - Grzegorz Łuczka: tel. 697 914 527

Zgłoszenia do dnia: 21.03.2016r. z informacją o dacie wpłaty prosimy kierować drogą mailową:
1. Grzegorz Łuczka: gluczka@geolines.pl – zgłoszenia uczestników
2. Łucja Makowska: lucjamak@gmail.com – prowadzenie listy uczestników
3. Piotr Rygielski: rygielski@poczta.fm - wystawianie faktur

plakat w całości do czytania i wydruku >>>

Zachęcamy do udziału! Informujemy jednocześnie, że miejsce szkolenia może zostać zmienione na salę konferencyjną Kompleksu Gastronomicznego „Róża Wiatrów” w Toruniu, Plac Św. Katarzyny 9, o czym poinformujemy.

Prezes Zarządu SGP O/Toruń
Bolesław Cieszyński
tel: 665 056 403


Copyright by SGP O/Toruń © 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.