Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Toruniu
Stowarzyszenie Geodetów
Polskich
Oddział w Toruniu

ul.Piernikarska 4-6
87-100 Toruń

Konto bankowe:
PKO BP S.A. Oddział I
Nr 2910 2050 11 0000 9402 00 13 2373

SEMINARIUM SZKOLENIOWE - Toruń - 7.12.2013r.
Aktualne problemy geodezyjno-prawne w pracach geodezyjnych

W dniu 07 grudnia 2013r. Zarząd Stowarzyszenia Geodetów Polskich O/Toruń w porozumieniu z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego zorganizował szkolenie na temat:
"Aktualnych problemów geodezyjno-prawnych w pracach geodezyjnych"

Wykład wzbudził zainteresowanie , uczestniczyło w nim ok 50 geodetów, Geodeci Powiatowi i pracownicy Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Zebranych uczestników powitał Prezes Zarządu SGP Oddziału w Toruniu Bolesław Cieszyński

Prowadzący szkolenie

mgr inż. WITOLD RADZIO - doradca Głównego Geodety Kraju - współautor rozporządzeń o ewidencji gruntów i budynków oraz standardów techn,

cierpliwie wyjaśniał trudne zagadnienia dot. pomiarów oraz znaczenie nowych definicji – określeń występujących w tekście projektowanych do zmiany przepisów.

W całości seminarium, zarówno część wykładowej jak i dyskusyjnej, brał udział:

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Katrograficznego ROBERT CIESZYŃSKI.

Zarząd Oddziału serdecznie dziękuje Kuj-Pom WINGiK Robertowi Cieszyńskiemu za pomoc w zorganizowaniu szkolenia. Obecność Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego na szkoleniu wykorzystana została przez wielu geodetów również na bezpośredni z Nim kontakt oraz zadanie wielu pytań z zakresu praktyki zawodowej.

Zawód swój geodeci wykonują w warunkach nieustannie zmieniającego się prawa, stąd z uwagą, ale również z dużym zatroskaniem wsłuchiwali się we właściwą interpretację przepisów zawartych projektach zmian rozporządzeń.

W szkoleniu brali udział geodeci z różnych miejscowości, wielu z nich zgłaszało potrzebę organizacji większej ilości szkoleń organizowanych w dogodnym dla wykonawstwa geodezyjnego czasie.

Szkolenie zakończyło się około godzinnym zwiedzaniem Starego Miasta Torunia przez grupę Koleżanek i Kolegów z Gdańska. Wszystkim Geodetom dziękujemy za udział w szkoleniu i zapraszamy na następne.

V-ce Prezes Zarządu SGP O/Toruń Zbigniew Refliński


Copyright by SGP O/Toruń © 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.