Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Toruniu
Stowarzyszenie Geodetów
Polskich
Oddział w Toruniu

ul.Piernikarska 4-6
87-100 Toruń

Konto bankowe:
PKO BP S.A. Oddział I
Nr 2910 2050 11 0000 9402 00 13 2373

TECHNICY MAJĄ PLAC W TORUNIU,
a wkrótce będą mieli obelisk

Skrzyżowanie ulic: Odrodzenia, Szosy Chełmińskiej, Czerwonej Drogi i alei Solidarności od 20 czerwca 2011 roku nosi oficjalnie miano placu Naczelnej Organizacji Technicznej. W ten sposób została usankcjonowana potoczna nazwa tego miejsca, funkcjonująca wśród torunian od wielu dziesięcioleci.

Źródło informacji TORUŃ.pl - oficjalna strona miejska

Zarząd SGP O/Toruń informuje, że władze NOT O/Toruń podjęły inicjatywę dopełnienia wizerunku tego "naszego" miejsca w Toruniu, obesliskiem poświęconym toruńskiej służbie inżynieryjno-technicznej i zaprosiły również toruńskich geodetów do współudziału w jego budowie. Jak zapewniają pomysłodawcy na obelisku zamieszczone będą loga toruńskich organizacji technicznych, również naszego Stowarzyszenia.
( wpis - 16.07.2011r.)


Copyright by SGP O/Toruń © 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.