Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Toruniu
Stowarzyszenie Geodetów
Polskich
Oddział w Toruniu

ul.Piernikarska 4-6
87-100 Toruń

Konto bankowe:
PKO BP S.A. Oddział I
Nr 2910 2050 11 0000 9402 00 13 2373

SPOTKANIE OPŁATKOWE 2013
dnia 19 grudnia 2015r. roku

Dnia 19 grudnia 2015 roku, w Kompleksie Konferencyjnym "Róża Wiatrów" przy Placu Świętej Katarzyny w Toruniu, odbyło się zorganizowane przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Toruniu , tradycyjne Bożonarodzeniowe Spotkanie Opłatkowe.


Copyright by SGP O/Toruń © 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.