Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Toruniu
Stowarzyszenie Geodetów
Polskich
Oddział w Toruniu

ul.Piernikarska 4-6
87-100 Toruń

Konto bankowe:
PKO BP S.A. Oddział I
Nr 2910 2050 11 0000 9402 00 13 2373

TORUŃSKIE DNI TECHNIKI 1-30.06.2014

" Nowoczesne metody geodezyjnej obsługi budowy przeprawy nowomostowej w Toruniu"
Prelekcja przygotowana przez SGP O/Toruń - 30 czerwca 2014r.

mgr inż. Maciej Wiśniewski - wiodący wykonawca robót geodezyjnych

mgr inż. Marek Nowicki - inspektor nadzoru robót geodezyjnych

Dziękujemy: - prowadzącym spotkanie: kol. Maciejowi Wiśniewskiemu i Markowi Nowickiemu za trud i czas poświęcony na przygotowanie i poprowadzeie wykładu.
- wszystkim uczestnikom za obecność.
- sponsorom, szczególnie firmie ENERGA i Zarządowi NOT w Toruniu za całość tegorocznych TORUŃSKICH DNI TECHNIKI.


Copyright by SGP O/Toruń © 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.