Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Toruniu
Stowarzyszenie Geodetów
Polskich
Oddział w Toruniu

ul.Piernikarska 4-6
87-100 Toruń

Konto bankowe:
PKO BP S.A. Oddział I
Nr 2910 2050 11 0000 9402 00 13 2373

Toruńscy geodeci odznaczeni Medalem 100-lecia SGP

07.02.2020r - toruńscy geodeci: Bolesław Cieszyński oraz Tadeusz Wiśniewski zostali uhonorowani Medalem 100-lecia SGP , wręczenie Medali odbyło się 7 lutego 2020 r. podczas uroczystego zebranie Zarządu Głównego SGP, kończącego Rok Jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Warszawie. Medale osobom wyróżnionym za wzorcową postawę i działalność w SGP wręczali Prezes SGP Janusz Walo oraz Przewodniczący Kapituły Medalu 100-lecia SGP – Stanisław Cegielski.
Gośćmi spotkania byli Główny Geodeta Kraju - Pan Waldemar Izdebski oraz Zastępca Głównego Geodety Kraju – Pani Alicja Kulka.

(fot. Maciej Wiśniewski, bardzo dziękujemy za udostępnienie)

Z bliskiego nam Oddziału SGP w Bydgoszczy odznaczeni zostali:
Stanisław Wiliński, Bolesław Krystowczyk, Bronisław Węglarz.

więcej informacji na stronie Zarządu Głównego >>>


Copyright by SGP O/Toruń © 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.