Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Toruniu
Stowarzyszenie Geodetów
Polskich
Oddział w Toruniu

ul.Piernikarska 4-6
87-100 Toruń

Konto bankowe:
PKO BP S.A. Oddział I
Nr 2910 2050 11 0000 9402 00 13 2373

UPRAWNIENIA ZAWODOWE W DZIEDZINIE GEODEZJI I KARTOGRAFII
UWAGA!!! ZMIANY dot.
KURSU PRZYGOTOWAWCZEGO DO EGZAMINU NA UPRAWNIENIA ZAWODOWE
W ZAKRESACH 1,2 i 5

Z uwagi na zbyt małą ilość chetnych do udziału w kursie (wg zamieszczonych poniżej szczegółów) Zarząd SGP O/Toruń podjął decyzję o jeszcze jednej próbie przeprowadzenia kursu z proponowanymi zmianami:
1. Poszerzenie kursu o Zakres 1
2. Dodatkowy zjazd w terminie 11, 12 grudnia 2015r.
3. Koszt udziału w całym kursie wynosi 850 zł

Pozostałe szczegóły dot. kursu bez zmian - jak na poniższym plakacie.
W związku z powyższym, bardzo prosimy osoby, które juz złożyły swoje deklaracje o niezwłoczne przesłanie potwierdzenie udziału na zmienionych warunkach. Jak również o złożenie deklaracji osoby wcześniej zgłaszające cheć udziału w kursie poszerzonym o zakres 1.

Z ostatniej chwili (26.10.2015r) - kurs na zmienionych zasadach ODBĘDZIE SIĘ.
Osoby, które zadeklarowały swój udział prosimy o dokonanie opłaty.

Kierownik kursu: Bolesław Cieszyński – tel. 665 056 403

Koszt uczestnictwa wynosi 700 zł, które należy wpłacić na konto bankowe:
PKO BP S.A. Oddział 1 w Toruniu 29 1020 5011 0000 9402 0013 2373
Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Toruniu
ul. Piernikarska 4-6 87-100 Toruń
z dopiskiem: „opłata kursu na uprawnienia”
Wpłatę należy wykonać do: 31 października 2015r.
Uwaga: Przypomina się, że stosownie do art. 41b. ust.3 punkt 8 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dn.17.05.1989r. pracownicy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnieni przy prowadzeniu zasobu geodezyjnego i kartograficznego, mogą ubiegać się, aby koszty kursów szkoleniowych mających za cel podniesienie kwalifikacji zawodowych były sfinansowane z budżetu samorządu województwa i powiatu.

Ankieta do pobrania:

Zgłoszenia przyjmują oraz informacji udzielają:
Grzegorz Łuczka: tel. 697 914 527 e-mail
Łucja Makowska: tel. 504 924 609 e-mail
Chętni do udziału w kursie proszeni są o zgłaszanie swojego uczestnictwa za pomocą wypełnionej ankiety zgłoszeniowej przesłanej na wyżej podane adresy email.

Za Zarząd
Bolesław Cieszyński
Prezes Oddziału SGP w Toruniu


Copyright by SGP O/Toruń © 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.