Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Toruniu
Stowarzyszenie Geodetów
Polskich
Oddział w Toruniu

ul.Piernikarska 4-6
87-100 Toruń

Konto bankowe:
PKO BP S.A. Oddział I
Nr 2910 2050 11 0000 9402 00 13 2373

Druga rocznica śmierci Kapelana Geodetów

Zarząd Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Toruniu informuje, że

12 lipca 2017r.(środa) godz. 17.30

sprawowana będzie msza św. w intencji ks. kanonika J. Klapiszewskiego w 2 rocznicę śmierci:
w Kościele Opatrzności Bożej, Toruń, ul. Okólna 178 (Rudak)
Zachęcamy do udziału.

W imieniu Zarządu: Wiceprezes Bolesław Cieszyński

Spotkanie poświęcone pamięci Kapelana Geodetów

6 siernia 2016r. ks. kanonik Józef Klapiszewski Kapelan Geodetów Ziemi Toruńskiej, teraz już Ś.p. po raz kolejny zgromadził nas, Geodetów Ziemi Toruńskiej na spotkaniu. Tym razem w nowym, toruńskim sanktuarium p/w NMP – Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Św. Jana Pawła II w Toruniu przy ul. Starotoruńskiej 1 (obok Towimoru). W spotkaniu, kórego głownym punktem była msza św. w intencji kapelana a urozmaiceniem zwiedzanie Sanktuarium, wzięło udział ponad 30 osób.

Pamiętamy o naszym kapelanie - listopad 2015r - cmentarz na Rudaku

12 lipca 2015r. zmarł w 69 roku życia i 44 roku kapłaństwa, ks. kan. Józef Klapiszewski,
kapelan toruńskich geodetów

Ks. kan. Józef Klapiszewski od 1 lipca 1987 r. był proboszczem parafii Rudak. Studia seminaryjne odbył w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Prymasa Tysiąclecia Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 10 czerwca 1972 roku. Po utworzeniu diecezji toruńskiej został obdarzony przez biskupa diecezjalnego godnością kanonika gremialnego Kapituły Katedralnej Toruńskiej. Ponadto pełnił funkcję penitencjarza katedralnego oraz spowiednika zwyczajnego alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. Od 2013 roku był dziekanem dekanatu Toruń IV.
Od 2010 roku był Duszpasterzem Geodetów Toruńskich.

Ostatnie pożegnanie śp. ks. Józefa Klapiszewskiego
(16 lipca 2015, cmentarz parafialny na Rudaku w Toruniu )
Prezesa Stowaszyszenia Geodetów Polskich - Bolesława Cieszyńskiego

W imieniu Zarządu Oddziału SGP w Toruniu i grupy geodetów tu obecnych, wyrażam nasz wielki żal z powodu tak niespodziewanej, nagłej śmierci naszego Drogiego duszpasterza – księdza kanonika Józefa Klapiszewskiego, który od kilku lat był naszym przewodnikiem duchowym i którego przyjęliśmy Kapelanem Geodetów Ziemi Toruńskiej i który zawsze gotowy był spieszyć z posługą kapłańską w ważnych wydarzeniach organizowanych przez nasze Stowarzyszenie.

To tutaj, w tym kościele p.w. Opatrzności Bożej, każdego roku pod przewodnictwem księdza Józefa , była odprawiana uroczysta Msza Św. za dusze geodetów zmarłych w ostatnim 50-leciu.

To ksiądz Józef, każdego roku był najważniejszym uczestnikiem Spotkań Opłatkowych, gdzie słowem Bożym, dzieląc się opłatkiem z każdym z nas oraz zachęcając do chóralnego odśpiewania wieku kolęd i pastorałek, stwarzał niezwykle serdeczny, rodzinny nastrój.

Za te i inne spotkania jeszcze raz dziękujemy. Teraz gdy patrzymy na tę trumnę, ustawioną na ukwieconym katafalku, tak trudno nam zrozumieć i pojąć, że odszedł od nas nie tylko nasz duszpasterz ale też człowiek w najpiękniejszym tego słowa znaczeniu. Choć jesteśmy teraz osieroceni, to wierzymy, że ksiądz Józef żyć będzie w naszych myślach, wspomnieniach i modlitwach.

Żegnamy Ciebie, Drogi Księże Józefie, nasz kapelanie.

Spoczywaj w Bogu.

Rodzinie zmarłego oraz całej parafialnej społeczności Rudackiej wyrażamy nasze szczere wyrazy współczucia i żalu.

NEKROLOG

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 12 lipca 2015r. ok. godz. 7.00 zmarł nasz Geodezyjny Kapelan

wieloletni Duszpasterz Geodetów Ziemi Toruńskiej,
niestrudzony towarzysz i opiekun duchowny ważnych uroczystości geodezyjnych.

Ś.P. ks.kan. Józef Klapiszewski

Uroczystości pogrzebowe będą miały miejsce w Toruniu.

Eksporta do Kościoła Opatrzności Bożej w środę 15 lipca o godz. 19.00,

Msza Święta pogrzebowa w czwartek 16 lipca o godz. 11.00,

w Kościele Opatrzności Bożej, ul. Okólna 178 (Rudak)

a następnie przejazd na cmentarz parafialny przy ul. Włocławskiej.

W tej trudnej dla nas chwili osierocenia składamy serdeczne wyrazy współczucia rodzinie ks. Józefa .

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie,

a światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki wieków.

Amen.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!


Copyright by SGP O/Toruń © 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.