Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Toruniu
Stowarzyszenie Geodetów
Polskich
Oddział w Toruniu

ul.Piernikarska 4-6
87-100 Toruń

Konto bankowe:
PKO BP S.A. Oddział I
Nr 2910 2050 11 0000 9402 00 13 2373

PRACOWNIA GEODEZYJNA w Urzędzie Miejskim w Toruniu
w latach pięćdziesiątych XX wieku

UPORZĄDKUJMY WIEDZĘ HISTORYCZNĄ

Dostaliśmy od Pani Krystyny Mikulskiej, wieloletniej pracownicy (od 1963r.) Urzędu Miejskiego w Toruniu) 4 zdjęcia, na których są pracownicy Pracowni Geodezyjnej w Urzędzie Miejskim w Toruniu. Te zdjęcia są pewnie z lat pięćdziesiątych. Poznajemy na nich Gryglewicza i Belzerowskiego. Pozostałych rozpoznać nie możemy.
Zwracamy się z prośbą do czytających: może ktoś rozpozna te twarze. Może znajdzie się jakiś krewniak. Pani Krystyna dowiedziała się od córki geodety Belzerowskiego, że ojciec urodził się w Mroczy 24.09.1907r. a zmarł 31.01.1966r (chyba w Toruniu). Skończył szk. geod. w Bydgoszczy i pracował w Dyrekcji Kolei Państwowych w Bydgoszczy.
Od 1938 r. pracował w Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy. Potem pracował w Toruniu (kiedy?) W tamtych latach w Pracowni Geodezyjnej w Toruniu pracowali jeszcze Aleksander Zawadzki, Marian Kolanowski, Lucjan Ciechanowski (zm. w Niemczech), Tadeusz Gembka, Irena Pawlikowska, Stefan i Tadeusz Wojciechowscy (kreślarze). To są wiadomości od córki, ale wtedy była małą dziewczynką, a teraz jest starszą osobą. Pamięć jest zawodna, pamiątek już nie ma i więcej się nie dowiemy.

Prosimy o kontakt z Zarządem SGP O/Toruń lub Anną Gabor, każdego kto mógłby nam pomóc w rozpoznaniu osób z poniższych zdjęć albo dysponuje wiedzą o tamtym czasie i tamtych ludziach.

* * *


Copyright by SGP O/Toruń © 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.