Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Toruniu
Stowarzyszenie Geodetów
Polskich
Oddział w Toruniu

ul.Piernikarska 4-6
87-100 Toruń

Konto bankowe:
PKO BP S.A. Oddział I
Nr 2910 2050 11 0000 9402 00 13 2373

Pierwsi inżynierowie geodezji w bydgoskiej uczelni
Bydgoszcz 08.12.2011r

Za sprawą prof. Edwarda Kujawskiego, jego determinacji i wytrwałości, w dniu 8 grudnia 2011 roku, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy przeżywała uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów technicznych i filologicznych.

Uroczystość otwiera Prorektor Igor Taranow; Absolwentki Wydziału Technicznego (geodetki)

Na spotkanie do auli szkoły przybyło ponad stu absolwentów Wydziału Technicznego i Filologicznego uczelni oraz nie mniej członków ich rodzin. Radosny nastrój oczekiwania nabrał powagi po wkroczeniu na salę dostojnych osób z Prorektorem Igorem Taranowem.


... w oczekiwaniu na rozdanie dyplomów ...

Przemawiając do absolwentów Igor Taranow wyraził zadowolenie, że tak liczna grupa studentów dwóch Wydziałów Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej będzie mogła potwierdzić ukończenie swojego przygotowania do podjęcia pracy zawodowej, na co wskazują czekające na wydanie dyplomy. Szczególne gratulacje i podziękowania Prorektor skierował do najlepszych absolwentów.


Prorektor Igor Taranow wręcza laur absolwenta roku Katarzynie Stałowskiej, ... i Danielowi Nitce

Filologom za uzyskane wyniki w nauce dziękowała Dziekan Wydziału Filologicznego Mirosława Dobek, a geodetom Dziekan Wydziału Technicznego prof. Andrzej Małasiewicz oraz prof. Edward Kujawski. W imieniu absolwentów przemawiał Bartosz Szymański, który dziękował profesorom za trud, jaki wkładali w prowadzenie studentów do zawodowej dojrzałości. Złożył też gratulacje najlepszym i wyróżnionym absolwentom.


Przemawia prof. Edward Kujawski
Anna Świercz-Prusiecka z dyplomem, prof. Edward Kujawski, prof. Andrzej Małaszewicz; Prof. Piotr Wilkoszewski wręcza dyplom inżyniera geodezji i kartografii
... po odebraniu dyplomów absolwenci żegnają się ze szkołą ...

Absolwentom roku: Katarzynie Stałowskiej z Wydziału Filologicznego i Danielowi Nitce z Wydziału Technicznego statuetki wręczył Prorektor Igor Taranow. Najlepsi absolwenci Wydziału Technicznego zostali wyróżnieni dyplomem i upominkiem (podręcznik autorstwa prof. Edwarda Kujawskiego). Są to Daniel Nitka, Anna Świercz-Prusiecka, Mirosław Pankowski, Julita Kapczyńska, Ewelina Ulatowska, Daniel Jędrasik.


Inżynierowie geodezji i kartografii ze swoim profesorem Edwardem Kujawskim i Henrykiem Siudą prezesem Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Bydgoszczy

Dyplomy 60 licencjatom filologii wręczyła Dziekan Mirosława Dobek, w asystencji Prodziekana Hanny Malinowskiej. Dyplomy 54 inżynierom geodezji i kartografii (w tym 14 po studiach stacjonarnych) wręczył Dziekan prof. Andrzej Małasiewicz, w asystencji Prodziekana Piotra Wilkoszewskiego. Na zakończenie uroczystości wysłuchano hymnu akademickiego „Gaudeamus igitur

Potem były wzajemne gratulacje, uściski bliskich i pamiątkowe fotografie na tle sztandaru uczelni.
smw


Copyright by SGP O/Toruń © 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.