Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Toruniu
Stowarzyszenie Geodetów
Polskich
Oddział w Toruniu

ul.Piernikarska 4-6
87-100 Toruń

Konto bankowe:
PKO BP S.A. Oddział I
Nr 2910 2050 11 0000 9402 00 13 2373

NIE UMIERA TEN, KTO POZOSTAJE W LUDZKIEJ PAMIĘCI

Andrzej Bednarek
* 25.12.1939r. - + 10.04.2006r.

Śp. mgr inż. Andrzej Bednarek żył 66 lat. Urodził się w Bydgoszczy, tam w 1957r. ukończył Technikum Geodezyjne. Od 1957r. do roku 1975 pracował w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Toruniu na różnych stanowiskach w bezpośredniej produkcji, od roku 1972 do 1975 na stanowisku kierownika robót geodezyjnych.
W latach 1962-1966 studiował w Zawodowym Studium Geodezji i Urządzeń Rolnych w Olsztynie.
W roku 1969 ukończył Podyplomowe Studium Planowania Przestrzennego Terenów Wiejskich we Wrocławiu.
w latach 1972-1975 studiował w Zaocznym Studium Magisterskim Wydziału Geodezji i Urządzeń Rolnych ATR w Olsztynie.
Od latach 1975-1981 pracował w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Toruniu na stanowisku głównego specjalisty d/s konrtoli i nadzoru oraz szefa produkcji. Od roku 1981 związany z powałanym, za Jego przyczyną Policealnym Studium Geodezyjnym i Technikum Geodezyjnym.Inicjator i współorganizator Toruńskiego Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
W latach 1986-1989 był przewodniczącym ZOW SGP w Toruniu. W pozostałych latach - przewodniczącym Komisji Techniki. Wybitny działacz Stowarzyszenia Geodetów Polskich, organizator wielu spektakularnych imprez oraz inicjator wielu ważnych przesięwzięć, organizator Zjazdów Geodezyjnych.
Andrzej Bednarek całe swoje życie zawodowe poświęcił geodezji. Zarówno w produkcji jako geodeta, jak też w dydaktyce jako nauczyciel zawodu geodezyjnego oraz niestrudzony działacz społeczny udzielający się w wielu organizacjach, a których najbliższe było mu SPG.
Całokształtem życia zaskarbił sobie powszechną sympatię, szacunek i uznanie. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako:
 • człowiek w najpiękniejszym znaczeniu tego słowa
 • kolega i przyjaciel, bezinteresowny w czynieniu dobra
 • dobry geodeta, odpowiedzialny pracownik i życzliwy wspólpracownik
 • inicjator i współtwórca Szkół Geodezyjnych w Toruniu
 • zasłużony nauczyciel i wychowawca prawie trzech pokoleń geodetów w Toruniu
 • pomysłodawca i trzykrotny organizator Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geodezyjnej
 • główny organizator posiedzeń Komisji Egzaminacyjnej uprawnień zawodowych w Toruniu
 • ofiarny działacz SGP
 • twórca magazynu sprzętu i dokumentów geodezyjnych
 • uczestnik rejsu żeglarskiego do Australii z okazji 200 rocznicy proklamowania jej niepodległości.
 • organizator letnich obozów żeglarskich na Mazurach dla uczniów i studentów.

  Spoczywa na cmentarzu przy ul Wybickiego w Toruniu.

  
 • Copyright by SGP O/Toruń © 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.