Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Toruniu
Stowarzyszenie Geodetów
Polskich
Oddział w Toruniu

ul.Piernikarska 4-6
87-100 Toruń

Konto bankowe:
PKO BP S.A. Oddział I
Nr 2910 2050 11 0000 9402 00 13 2373

35-LECIE ODDZIAŁU
Zarząd Oddziału SGP w Toruniu serdecznie dziękuje wszystkim uczestniczącym w spotkaniu z okazji 35-lecia naszego Oddziału:
za obecność, za ciepłe słowa życzeń i za wyjątkową atmosferę stworzoną Waszą życzliwością.

Za Zarząd
Bolesław Cieszyński
Prezes Oddziału SGP w Toruniu

Szczegółowa relacja w opracowaniu.

Do udziału w uroczystości zostali zaproszeni przedstawiciele:
- Zarządu Głównego SGP, Zarządu SGP-Bydgoszcz
- Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT,
- Geodezyjnych władz wojewódzkich i powiatowych.

W programie przewidziano między innymi:
- Wystąpienia okolicznościowe Prezesa Oddziału i zaproszonych gości
- Wręczenie odznak honorowych i wyróżnień zasłużonym działaczom Toruńskiego Oddziału SGP
- Wręczenie legitymacji członkowskich nowo przyjętym członkom Oddziału
- Prelekcja dotycząca udziału geodetów w budowie przeprawy nowomostowej w Toruniu
- Około godz. 18;00 nastąpi rozpoczęcie uroczystego, przedświątecznego Spotkania Opłatkowego Geodetów, Rzeczoznawców oraz byłych pracowników WBGiTR w Toruniu

Koszt uczestnictwa wynosi 70 zł, przy czym w stosunku do członków SGP naszego Oddziału mających uregulowane składki członkowskie, Zarząd Oddziału dopłaci 50% tych kosztów. Wpłaty będą przyjmowane przed rozpoczęciem i w trakcie spotkania.
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 30.11.2014r. do:
kol. Grzegorza Łuczki: tel. 697 914 527
kol. Łucji Makowskiej: tel. 504 924 609

Za Zarząd
Bolesław Cieszyński
Prezes Oddziału SGP w Toruniu


Copyright by SGP O/Toruń © 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.